• OZNAM K TESTOVANIU COVID 19

  Vážení spoluobčania. 

  Tento víkend (27. a 28. 02.2021) sa v našej obci testovanie na COVID 19 neuskutoční .

  Tí, ktorí  potrebujú byť otestovaní , môžu navštíviť najbližšie odberové miesto v Červenici (cervenica.eu) alebo v Rožkovanoch (rozkovany.sk). 

  V našej obci budeme testovať 6. 3. 2021. 

  Ďakujeme za pochopenie

                                                                Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce 

               

   

  vložené: 24.02.2021
 • Informácia o výsledku antigénového testovania

  Dňa 20. februára 2021 sa v našej obci uskutočnilo antigénové testovanie na COVID 19. 

  Celkovo bolo vykonaných 202 testov, z toho 0 pozitívnych.

  Chcem sa poďakovať hlavne odberovému tímu, ktorí už v poradí šiesty krát zabezpečil bezproblémový priebeh testovania. 

  Zároveň ďakujem aj všetkým občanom, ktorí sa prišli otestovať.

                                                                    Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce 

   

                                                                                                                  

  vložené: 20.02.2021
 • Miera vytriedenia odpadu za rok 2020

  Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.

   

  Viac informácií v prílohe. 

  vložené: 18.02.2021
 • Oznam obecného úradu Jakubova Voľa počas pandémie COVID 19

  V súvislosti s ochorením COVID 19 sa obmedzuje vstup do obecného úradu Jakubova Voľa.

   

  Viac v prílohe... 

  vložené: 09.02.2021
 • Žiadosti o poukážky Zelená domácnostiam II.

  Slovenská energetická a inovačná agentúra informuje o termínoch na registrovanie žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie majú  domácnosti naďalej päť mesiacov. Viac TU https://www.zmos.sk/ziadosti-o-poukazky-zelena-domacnostiam-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  Žiadosti o poukážky Zelená domácnostiam II

  vložené: 03.02.2021
 • Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí v letnej sezóne 2021

  Slovenské združenie cestovného ruchu ponúka 4-mesačnú letnú prax vo Švajčiarsku. Viac info v prílohe...

  vložené: 03.02.2021
 • Online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

  Ministerstvo zdravotníctva  SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci.

  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

  vložené: 04.01.2021
 • Sčítanie obyvateľov 2021

  Sčítanie obyvateľov prebieha od 15.02. 2021 do 31.03.2021.  Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk.

  Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania. Asistované sčítanie bude prebiehať od 01.04.2021 do 31.10.2021.

   

  vložené: 17.12.2020
 • IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Implementácia projektu [ PDF 3.80M]

  vložené: 06.12.2019
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 402 obyvateľov. Napriek tomu spravuje materskú školu, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 402 (k 31.12.2017)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
vložená: 05.05.2019
POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017

Aktuality a oznamy
Odpadové hospodárstvo -Správne triedenie nápojových kartónov

Vhodením odpadu do správneho kontajnera aj Vy prispievate k čistote svojho okolia a našej krajiny. Do žltého vreca patrí: zošliapnuté použité nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína a kávy. Nepatria sem: obaly so zvyškami nápojov. Video nájdete tu: https://lnk.sk/tyh0

Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

vložené: 11.02.2021
Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac v prílohe

vložené: 21.12.2020
Cestovný poriadok - vlak

Nový cestovný poriadok platný od 13.12.2020 do 11.12.2021.

 

pozri prílohu

 

vložené: 15.12.2020
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019