• Aktuálna situácia v okrese Sabinov od 25.10.2021

  Vážení spoluobčania,

  od pondelka 25.10.2021 bude okres Sabinov v zmysle platného COVID AUTOMATU zaradený do najhoršieho stupňa ohrozenia (čierna farba), čo znamená obmedzenia pre náš každodenný život. V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v našom okrese sa na Vás obraciame s naliehavou výzvou o dôsledné dodržiavanie nariadených opatrení a zodpovedný prístup k vlastnému zdraviu a zdraviu iných.

  Preto Vám do pozornosti dávame možnosť bezplatne sa zaočkovať. 

  Potrebné informácie dostanete na obecnom úrade Jakubova Voľa, alebo na telefónom čísle 0911 382 666.

  Ing. Magdaléna Sasaráková

  starostka obce 

  vložené: 22.10.2021
 • Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K
  Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K

  Úrad práce a sociálnych vecí dáva do pozornosti linku  

  Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K,

  ktorá má pomôcť a priblížiť sa najzraniteľnejším a to sú deti, ktoré sú v dnešnej dobe viac ako kedykoľvek predtým vystavené kyberšikane. Preto ÚPSVaR spustilo projekt VIAC AKO NI(C)K, kde odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. 

  Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk  alebo cez mobilnú aplikáciu. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

  vložené: 22.10.2021
 • Informácia o voľbe hlavného kontrolóra v Šarišských Michaľanoch

  Obecné zastupiteľstvo v Šarišských Michaľanoch vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na deň 23. novembra 2021.

  Celé vyhlásenie si môžete prečítať v prílohe.

  vložené: 14.10.2021
 • Predchádzanie vzniku požiaru

  OR HaZZ v Prešove dáva do pozornoti rady a zásady, ktoré Vám pomôžu predchádzať vzniku požiarov v domácnostiach, rodinných domoch a obytných domoch. 

  vložené: 06.10.2021
 • Poradíme, ako správne triediť odpad

  Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť.

  Prehľadná tabuľka v prílohe.

  vložené: 30.09.2021
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove dňa 16.07.2021 o 12,00hod.

  ODVOLÁVA

  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

   

  Viac v prílohe...

  vložené: 21.06.2021
 • Miera vytriedenia odpadu za rok 2020

  Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020.

   

  Viac informácií v prílohe. 

  vložené: 18.02.2021
 • Projekt cezhraničnej spolupráce

  Projekt  - Cezhraničným kultúrnym dialógom k zachovaniu Európskeho kultúrneho dedičstva bol podporený Programom ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020.

  Viac v prílohe...

  vložené: 12.12.2019
 • IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Implementácia projektu [ PDF 3.80M]

  vložené: 06.12.2019
 • Prvé stretnutie projektových partnerov

  Dňa 9. októbra 2019 sa na pôde obecného úradu v Jakubovej Voli uskutočnilo prvé pracovné stretnutie projektových partnerov programu ENI HUSKROUA 2014-2020.

  Viac v prílohe

  vložené: 10.10.2019
 • Slávnostný podpis zmlúv

  Dnes, 30. septembra 2019, na Úrade PSK prebehol slávnostný podpis zmlúv s úspešnými prijímateľmi v rámci 2. výzvy cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko/Slovensko/Rumunsko/Ukrajina. 

  S mestom Snina v zastúpení jeho primátorky Daniely Galandovej a obcou Jakubova Voľa v zastúpení pani starostky Magdalény Sasarákovej.

  Mesto Snina v programe uspelo s projektom "Obnovy historických pamiatok v Snine", konkrétne s plánovanou rekonštrukciou kaštieľa, partnerom projektu je Khust Ukrajina.

  Obec Jakubova Voľa bola úspešná s projektom "Cezhraničný kultúrny dialóg na zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva", resp. s plánovanou rekonštrukciou kultúrneho strediska v obci.

  Oba projekty s infraštruktúrnym komponentom boli podané za cieľ Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva.

  vložené: 30.09.2019
 • Podpísanie partnerských dohôd s Ukrajinskými partnermi

  Dňa 3. júna 2019 sa na pôde obecného úradu v Jakubovej Voli stretli zástupcovia partnerských miest z Veľkého Berezného a Perečína z  Ukrajiny, ktorí spolu s obcou Jakubova Voľa podpísali PARTNERSKÉ DOHODY na realizáciu projektu pod názvom :Cezhraničným kultúrnym dialógom k zachovaniu kultúrneho dedičstva“.

  Podpísanie partnerských dohôd je podkladom pre podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU z programu HUSKROUA ENI CBC vo výške 922.813,83 €

   

  Z vyššie uvedených zdrojov sa v obci Jakubova Voľa vybuduje Multispoločenské a kultúrne centrum. 

  Ukrajinskí partneri zrekonštruujú Múzeum Lemkov a cestu, ktorá vedie k areálu, kde sa konajú prezentácie ukrajinských remesiel.

  vložené: 03.06.2019
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 402 obyvateľov. Napriek tomu spravuje materskú školu, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 402 (k 31.12.2017)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
vložená: 05.05.2019
POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017

Aktuality a oznamy
Verejná vyhláška

Okresný súd Prešov, vydal verejnú vyhlášku o prejednanie dedičstva po poručiteľke Veronike Kotalíkovej r, Ščecinovej. Celá verejná vyhláška v prílohe. 

vložené: 13.10.2021
Cestovný poriadok

Nový cestovný poriadok vlakov platný od 14.06.2021 - 11.12.2021

 

Viac v prílohe 

vložené: 21.06.2021
Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac v prílohe

vložené: 21.12.2020
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019