• ZMENY A DOPLNKY č.1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa - podávanie návrhov

  Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  uznesením č. 239/2019 zo dňa 04.04.2019 po preskúmaní schváleného Územného plánu obce Jakubova Voľa  určilo lehotu   na podávanie návrhov k spracovaniu zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa do 31. mája 2019.

  Do uvedeného termínu môže každý občan podať návrh na zmenu alebo doplnenie Územného plánu obce Jakubova Voľa . Návrhy sa podávajú na tlačive, ktoré tvorí  prílohu. 

  vložené: 17.04.2019
 • POZOR - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

  ýchodoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje naplánované prerušenie dodávky elektriny v     CELEJ  OBCI  JAKUBOVA VOĽA

  v termíne

  6. máj 2019 od 8:00 h do 16:30 h

   

  Viac v prílohe...

  vložené: 17.04.2019
 • POZOR - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

  Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje naplánované prerušenie dodávky elektriny. 

  Viac v prílohe...

  vložené: 15.04.2019
 • POZOR - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

  Východoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje naplánované prerušenie dodávky elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Jakubova Voľa- úsek od č.d. 1 po  č.d. 77, úsek od č.d. 128 po č.d. 150, cintorín, materská škola:

  2. máj 2019 od 8:00 h do 16:30 h

  3. máj 2019 od 8:00 h do 16:30 h

  Viac v prílohe...

  vložené: 15.04.2019
 • „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ – informovanie verejnosti

  Obec Jakubova Voľa týmto informuje verejnosť o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk .

   

  Viac v prílohe...

  vložené: 11.04.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Viac v prílohe...

  vložené: 06.03.2019
 • Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - oznámenie emailovej adresy

  OZNÁMENIE

  emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

  (25. máj 2019)

   

  Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je:

   

  obec@jakubovavola.sk

   

  V Jakubovej Voli 03.04.2019

                                                                    Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.

                                                                                       starostka obce

  vložené: 03.04.2019
 • Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 - oznámenie emailovej adresy

  OZNÁMENIE

  emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

  (25. máj 2019)

   

   

   

   

  Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je:

   

  obec@jakubovavola.sk

  V Jakubovej Voli 25.03.2019

                                                                                                              Ing. Magdaléna Sasaráková, v.r.

                                                                                                                            starostka obce

  vložené: 25.03.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Viac v prílohe...

  vložené: 18.03.2019
 • Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

  Obec Jakubova Voľa  v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov  za rok 2018,  vyjadrenú v %  = 40,35.

  vložené: 27.02.2019
 • Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - informácia pre voliča

  Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

  vložené: 04.02.2019
 • Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

  ROZHODNUTIE

  PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

  z 1. februára 2019

  o výhlásení volieb do Európskeho parlamentu

  vložené: 04.02.2019
 • Kalendár zberu odpadov na rok 2019

  vložené: 27.12.2018
 • NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

  vložené: 23.04.2018
 • Sväté omše v kostole sv. Michala

  Pondelok 22.04.2019 o 09.15

  Utorok 23.04.2019 o 17.30

  Nedeľa 28.04.2019 o 09.15

   

   

  vložené: 14.04.2019
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 402 obyvateľov. Napriek tomu spravuje materskú školu, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 402 (k 31.12.2017)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017
K A R N E V A L 2018
K A R N E V A L   2018
vložená: 13.02.2018
NA PODPORU EUROVELO 11 rok 2017
NA PODPORU EUROVELO 11 rok 2017
vložená: 30.09.2017

Aktuality a oznamy
ZMENY A DOPLNKY č.1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa - podávanie návrhov

Obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli  uznesením č. 239/2019 zo dňa 04.04.2019 po preskúmaní schváleného Územného plánu obce Jakubova Voľa  určilo lehotu   na podávanie návrhov k spracovaniu zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa do 31. mája 2019.

Do uvedeného termínu môže každý občan podať návrh na zmenu alebo doplnenie Územného plánu obce Jakubova Voľa . Návrhy sa podávajú na tlačive, ktoré tvorí  prílohu. 

vložené: 17.04.2019
Zmena cestovného poriadku - odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

Odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

                   

Platí od  03.03.2019  do 14.12.2019

 

 

vložené: 06.03.2019
Kalendár zberu odpadov na rok 2019

vložené: 27.12.2018
Nový cestovný poriadok platný od 09.12.2018

vložené: 07.12.2018
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

vložené: 23.04.2018
Detská letná stanovačka na VALALE

vložené: 16.07.2017