• Zápis do MŠ Červenica pri Sabinove

  vložené: 08.04.2020
 • Príhovor otca Bartolomeja

  Bratia a sestry, milí farníci, pred nami sú najväčšie sviatky liturgického roka. Pol dňa sme strávili vo farskom kostole sv. Antona, lebo som Vám chcel ponúknuť slávenie bohoslužieb a obradov od zeleného štvrtka do veľkonočného pondelka naživo, ale pre technické nedostatky to nebude možné.  Určite bude veľa možností a priamych prenosov aj z Ríma aj zo Slovenska, tak ich prosím využite.  U nás vo farskom kostole budeme sláviť Sviatky takto: Zelený štvrtok – (sv. omša) 18.00, Veľký piatok (obrady) 15.00, Biela sobota 19.30, Veľkonočná nedeľa 10.30, Veľkonočný pondelok 8.00. V tom čase budú zvoniť zvony, alebo rapkať rapkáč. Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza.  Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. (viď príloha), alebo aj tu. Ponúkam Vám aj slávenie Veľkonočného trojdnia doma (viď príloha)  Nech nás Dobrý a Milosrdný Boh ochraňuje a požehnáva na mocný príhovor  Panny Márie, sv. Jozefa, sv. Antona, Martina a Michala.

                                                                                    

                                  d. o.  Bartolomej                       facebook.com/fara.rozkovany

   

  Obrad požehnania veľkonočných jedál

  V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

  Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9 – 13)Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebokaždý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýtavajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“.

  Modlitba

  Zvelebený si, Pane, náš Bože,Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.Ďakujeme za Tvoje dary, ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak, aby sa posilnila naša vzájomná láska a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.    Skrze Krista, nášho Pána.

  S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš ...

  Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária ... (alebo Pod Tvoju ochranu ... )

  Modlime sa v čase pandémie:

  Všemohúci a milosrdný Bože,  zhliadni na našu bolestnú situáciu;

  posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji, aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú prítomnosť.

  Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.                                                                                                                                                             

  Svätá Mária, Uzdravenie chorých a Matka nádeje, oroduj za nás!

  Svätý, Anton, Michal a Martin orodujte za nás!

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Liturgia domácej Cirkvi [ PDF 200.14K]
  Príhovor o. Bartolomeja [ PDF 78.20K]
  Trojdnie [ PDF 771.34K]
  Trojdnie - prílohy [ PDF 1.18M]

  vložené: 07.04.2020
 • Zápis detí do materskej školy

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Podmienky prijatia do MŠ [ PDF 376.85K]
  Zápis do MŠ [ PDF 294.62K]
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ [ DOCX 30.79K]

  vložené: 07.04.2020
 • Donášková služba potravín a liekov

  Obec Jakubova Voľa

  v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu 

  od 25. marca 2020 do odvolania

  zavádza pre všetkých seniorov a občanov, ktorí sa nachádzajú v karanténe

  donáškovú službu poravín a liekov.

  O túto službu môžu občania požiadať obecný úrad na tel. čísle

  0911 382 666

  každý pracovný deň v čase 

  od 8:00 do 11:00 hod.

   

  Ing. Magdaléna Sasaráková

  starostka obce

  vložené: 25.03.2020
 • USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR - DEFINÍCIE POJMOV

  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR v súvislosti s ochorením COVID -19, v ktorom definuje jednotlivé pojmy súvisiace s daným ochorením. 

  Viac v prílohe...

  vložené: 16.03.2020
 • Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb platné od 16. 3. 2020

  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v súlade s uznesením vlády SR č. 113 z 15. 3. 2020 nové opatrenia , ktoré sú platné od 16. 3. 2020.

  Viac v prílohe...

  Dávame do pozornosti prevádzky, ktoré sa neuzatvárajú :

  1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, obocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a  predajne potravín na osobitné lekárske účely,

  2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,

  3. predajne drogérie,

  4. čerpacie stanice pohonných hmôt,

  5. predajne novín a časopisov,

  6. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

  7. prevádzky telekomunikčných operátorov,

  8. prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,

  9. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,

  10. prevádzky internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb

  vložené: 16.03.2020
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove informuje občanov o zabezpečení ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020.

  Viac v prílohe...

  vložené: 12.03.2020
 • Informácia k novému koronavirusu - ako znížiť riziko infekcie

  Na základe usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom nového koronavírusu, dávame na vedomie informácie ako znížiť riziko infekcie.

  Viac v prílohe...

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  COVID - 19 [ PDF 36.97K]

  vložené: 10.03.2020
 • Informácia k novému koronavírusu - zákaz verejných zhromaždení

  Na základe usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom nového koronavírusu, dávame na vedomie Verejnú vyhlášku ÚVZ (zákaz verejných zhromaždení).

  Viac v prílohe...

   

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  COVID-19 Zákaz verejných zhromaždení [ PDF 97.69K]

  vložené: 10.03.2020
 • Informácia k novému koronavírusu - izolácia v domácom prostredí

  Na základe usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom nového koronavírusu, dávame na vedomie Verejnú vyhlášku ÚVZ (izolácia v domácom prostredí).

  Viac v prílohe...

  vložené: 10.03.2020
 • Materská škola FARBIČKA

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Podmienky prijatia do MŠ [ PDF 376.85K]
  Zápis do MŠ [ PDF 294.62K]
  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ [ DOCX 30.79K]

  vložené: 17.02.2020
 • Liturgický prehľad týždňa - 9.3. - 15.3. 2020

  ZÁKAZ VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

  Viac na STANOVISKO KBS

   

  OZNAM:

  Úmysly na sväté omše už nenahlasujte, prosím.

  Mesiace február, marec, apríl sú už obsadené (nahlasovali sa v novembri).

  Nahlasovanie na ďalšie 4 mesiace bude možné v marci.

  vložené: 01.12.2018
 • Projekt cezhraničnej spolupráce

  Projekt  - Cezhraničným kultúrnym dialógom k zachovaniu Európskeho kultúrneho dedičstva bol podporený Programom ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020.

  Viac v prílohe...

  vložené: 12.12.2019
 • IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Implementácia projektu [ PDF 3.80M]

  vložené: 06.12.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Viac v prílohe...

  vložené: 06.03.2019
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 402 obyvateľov. Napriek tomu spravuje materskú školu, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 402 (k 31.12.2017)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
vložená: 05.05.2019
POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017

Aktuality a oznamy
Odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

Odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

Platí od 08.03.2020 do 12.12.2020

Viac v prílohe...

vložené: 10.03.2020
Kalendár zberu odpadov na rok 2020

Kalendár zberu odpadu na rok 2020

vložené: 20.12.2019
Cestovný poriadok SAD platný od 15.12.2019

vložené: 09.12.2019
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019