• OLYMPIÁDA 2019

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  POKYNY a PRIHLÁŠKA - Olympiáda 2019 [ PDF 620.40K]

  vložené: 09.08.2019
 • ZVEREJNENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

  Okresný úrad Sabinov zverejnil "Výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku". 

  Viac informácií nájdete na webovom sídle Okresného úradu Sabinov: https://www.minv.sk/?rozvoj-okresu-sabinov-dokumenty.

  vložené: 06.08.2019
 • Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Okresné riaditeľstvo Hasišského a záchranného zboru v Prešove

  ODVOLÁVA 

  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

  v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 01.08.2019 o 14,00 hod.

   

  Viac v prílohe...

  vložené: 01.08.2019
 • Ponuka kurzov a školení

  R E - P A S 

  Nechajte si preplatiť kurz ÚRADOM PRÁCE v plnej výške

  Viac v prílohe...

  vložené: 01.07.2019
 • CERTIFIKÁT - MNOŽSTVO VYTRIEDENÉHO ODPADU

  Vážení spoluobčania!

  Obec Jakubova Voľa v roku 2018 množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 11 309 kg prispela k úspore skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5 480 krát obišlo zemeguľu. 

  Nemenej dôležitým faktom je, že náklady na  tiredený zber vo výške 2 247 € neznášala obec, ale organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI- PAK. 

  Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za zodpovedný prístup  k triedeniu odpadov  a verím, že každým rokom sa množstvo vytriedených zložiek  bude zvyšovať.

                                                                                                    Magdaléna Sasaráková, starostka obce

  vložené: 14.05.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Viac v prílohe...

  vložené: 06.03.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Viac v prílohe...

  vložené: 18.03.2019
 • Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

  Obec Jakubova Voľa  v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov  za rok 2018,  vyjadrenú v %  = 40,35.

  vložené: 27.02.2019
 • NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

   

   

   

   

  vložené: 23.04.2018
 • Futbalové stretnutie
  Futbalové stretnutie

  TJ Sokol Jakubova Voľa pozýva fanúšikov na majstrovsky futbalový zápas dospelych v nedeľu 25.08.2019 o 16.00 s FK Krásna Lúka.

  vložené: 20.08.2019
 • Sväté omše v kostole sv. Michala

  Streda 22.08.2019 o 18.30

  Nedeľa 25.08.2019 o 09.15

   

   

  vložené: 20.08.2019
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 402 obyvateľov. Napriek tomu spravuje materskú školu, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 402 (k 31.12.2017)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
TVORIVÁ DIELŇA KU DŇU MATIEK
vložená: 05.05.2019
POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017

Aktuality a oznamy
Cestovný poriadok SAD platný od 01. 09. 2019

vložené: 21.08.2019
Kalendár zberu odpadov na rok 2019

vložené: 01.07.2019
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019
Zmena cestovného poriadku - odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

Odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA

                   

Platí od  03.03.2019  do 14.12.2019

 

 

vložené: 06.03.2019
Nový cestovný poriadok platný od 09.12.2018

vložené: 07.12.2018
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

 

 

 

 

vložené: 23.04.2018
Detská letná stanovačka na VALALE

vložené: 16.07.2017