Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.01.2015 ZML - 2014/4 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Zmluvy stiahnuť [1.92M]
26.01.2015 Zmluva o poskytnutí webhostingu Zmluvy stiahnuť [1.30M]
27.02.2015 ZML - 2015/2 Zmluva o poskytnutí služieb DATALAN Zmluvy stiahnuť [378.02K]
27.01.2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom DATALAN Zmluvy stiahnuť [167.09K]
12.03.2015 Dotácia DHZ Zmluvy stiahnuť [1.13M]
13.03.2015 ZML - 2015/3 Dodatok č.1 k zmluve GMT projekt Zmluvy stiahnuť [428.14K]
02.04.2015 ZML 2015/4 Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - futbalový klub Zmluvy stiahnuť [332.37K]
02.12.2014 ZML - 2014/3 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť [1.59M]
28.11.2014 Zmluva o dielo - Enviroprojekt Zmluvy stiahnuť [132.17K]
10.11.2014 ZML 2014 / 10 Zmluva o pripojení IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [1.62M]
24.10.2014 Zmluva o dielo CBR Sabinov - asfaltovanie Zmluvy stiahnuť [107.84K]
22.09.2014 Mandátna zmluva č.8 - Dozor - Revitalizácia Zmluvy stiahnuť [100.48K]
12.09.2014 Zmluva o dielo GTM projekt s.r.o. Zmluvy stiahnuť [336.55K]
26.08.2014 Dodatok 3 k zmluve VVS Zmluvy stiahnuť [870.11K]
01.04.2014 Zmluva o audite 1.4.2014 Zmluvy stiahnuť [86.77K]
08.08.2014 Kúpna zmluva Ján Slimák 8.8.2014 Zmluvy stiahnuť [117.55K]
27.02.2014 Zmluva o dielo - VVS Zmluvy stiahnuť [666.74K]
02.01.2013 Kolektívna zmluva Zmluvy stiahnuť [533.22K]
02.01.2013 Zmluva internet Zmluvy stiahnuť [110.13K]
07.10.2011 Zmluva o cintorínskych službách Zmluvy stiahnuť [80.16K]
02.03.2011 Zmluva VÚB Zmluvy stiahnuť [4.27M]
02.10.2012 Zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [595.59K]
09.10.2012 Dodatok zmluvy VVS Zmluvy stiahnuť [572.00K]
23.01.2013 Dodatok zmluvy Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [1.79M]
11.02.2013 Zmluva o dielo - regen.sidiel Zmluvy stiahnuť [106.32K]
10.04.2013 Kúpna zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [1.24M]
22.04.2013 Zmluva o audite Zmluvy stiahnuť [86.36K]
24.04.2013 Dodatok č. 1 -CVČ Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [74.39K]
24.04.2013 Dodatok č. 1 -CVČ Sabinov Zmluvy stiahnuť [79.80K]
11.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa Zmluvy
07.05.2013 Zmluva o spolupráci - CVČ Giraltovce Zmluvy stiahnuť [175.04K]
12.06.2013 Zmluva schváleného projektu Zmluvy stiahnuť [93.39K]
25.07.2013 Nájomna zmluva SVP Zmluvy stiahnuť [89.28K]
27.09.2013 Zmluva o vývoze odpadov Zmluvy stiahnuť [2.24M]
05.12.2013 Zmluva o spracovaní elektroodpadu Zmluvy stiahnuť [355.29K]
16.12.2013 Mandátna zmluva Galbava Zmluvy stiahnuť [326.46K]
10.12.2013 Zmluva o prenájme pozemkov - Kropoch Zmluvy stiahnuť [467.53K]
31.12.2013 Dodatok 1 Zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [2.82K]
17.04.2015 ZML 2015/6 Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - stolný tenis Zmluvy stiahnuť [15.21K]
30.03.2015 ZML - 2015/5 Zmluva o dielo - inštalácia web stránky Zmluvy stiahnuť [29.35K]
05.05.2015 ZML - 2015/7 Zamestnávateľská zmluva Zmluvy stiahnuť [404.33K]
04.05.2015 Dohoda č. 15/37/052/454 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Zmluvy stiahnuť [3.41M]
12.05.2015 ZML - 2016/8 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2013122 o nájme poľnohospodárskych pozemkov Zmluvy stiahnuť [238.54K]
12.05.2015 ZML - 2015/9 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Zmluvy stiahnuť [28.53K]
01.06.2015 Zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť [766.44K]
10.06.2015 ZML - 2015/10 Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo Enviroprojekt Zmluvy stiahnuť [30.50K]
16.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR Zmluvy stiahnuť [2.52M]
28.05.2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Zmluvy stiahnuť [1.17M]
10.08.2015 ZML - 2015/18 Poistná zmluva "Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach" Zmluvy stiahnuť [1.40M]
30.07.2015 Dohoda č. 242/2015/§10 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [1.33M]
20.10.2015 ZML - 2015/11 Zmluva o dielo na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 Zmluvy stiahnuť [647.18K]
01.10.2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Zmluvy stiahnuť [821.93K]
27.12.2018 ZML - 2018 / 46 Zmluva o reklame Ing. Martin Piga, KOTVA Zmluvy stiahnuť [32.18K]
30.11.2015 ZML - 2015/12 Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu MŠ Zmluvy stiahnuť [1.41M]
04.01.2016 ZML - 2016/5 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Zmluvy stiahnuť [956.96K]
04.01.2016 ZML - 2015/16 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [2.43M]
25.02.2016 ZML - 2016/09 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Zmluvy stiahnuť [1.29M]
15.03.2016 ZML - 2016 /13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Zmluvy stiahnuť [780.89K]
01.03.2016 ZML - 2016/34 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. Zmluvy stiahnuť [1.18M]
15.03.2016 ZML - 2016/12 Kúpna zmluva Slovak - Telekom Zmluvy stiahnuť [449.29K]
02.01.2016 ZML - 2016/04 Mandátna zmluva - vykonávanie činnosti technika PO, BTS a PZS Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.02.2016 ZML - 2016/08 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou rekonštrukcie Zmluvy stiahnuť [43.00K]
01.03.2016 ZML - 2016/11 Dodatok k Zmluve o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou rekonštrukcie Zmluvy stiahnuť [405.24K]
26.02.2016 ZML - 2016/10 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode nehnuteľnosti Zmluvy stiahnuť [1.21M]
22.01.2016 ZML - 2016/07 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - TJ Sokol Jakubova Voľa - stolný tenis Zmluvy stiahnuť [348.12K]
22.01.2016 ZML - 2016/06 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - TJ Sokol Jakubova Voľa - futbalový klub Zmluvy stiahnuť [350.44K]
04.04.2016 ZML - 2016/14 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [1.28M]
04.04.2016 ZML - 2016/15 Zmluva o terminovanom úvere Zmluvy stiahnuť [1.89M]
08.04.2016 ZML - 2016/16 Zmluva SLOVGRAM Zmluvy stiahnuť [1.04M]
24.03.2016 ZML - 2016/13 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK Zmluvy stiahnuť [4.77M]
01.06.2016 ZML - 2016/22 Mandátna zmluva - stavebný dozor rekonštrukcia MŠ Zmluvy stiahnuť [2.22M]
01.06.2016 ZML - 2016/21 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti technickej podpory a IT poradenstva Zmluvy stiahnuť [1.10M]
01.06.2016 ZML - 2016/18 Zmluva o podmienkach prevádzkovania systému triedeného zberu komunálnych odpadov Zmluvy stiahnuť [1.03M]
13.06.2016 ZML - 2016/17 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Zmluvy stiahnuť [667.84K]
10.06.2016 ZML - 2016/23 Zmluva o umeleckom výkone Zmluvy stiahnuť [674.10K]
27.05.2016 ZML - 2016/20 Dohoda o vybudovaní odvodňovacieho kanála Zmluvy stiahnuť [231.09K]
31.05.2016 ZML - 2016/19 Licenčná zmluva Zmluvy stiahnuť [2.44M]
31.05.2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluvy stiahnuť [1.29M]
23.06.2016 ZML - 2016/24 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť [921.10K]
04.07.2016 ZML - 2016/26 Zmluva o dielo - rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl Zmluvy stiahnuť [1.55M]
19.07.2016 ZML - 2016/38 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - použité jedlé oleje Inta, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [373.50K]
25.07.2016 ZML - 2016/44 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť [8.05M]
09.08.2016 ZML - 2016/37 Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných abtérií a akumulátorov ASEKOL SK, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.18M]
06.09.2016 ZML - 2016/43 Poistná zmluva UNIQA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.08.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 1. 7. 2016 - rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Zmluvy stiahnuť [421.72K]
04.08.2016 Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 1. 7. 2016 - rozšírenia a udržanie kapacít MŠ Zmluvy stiahnuť [401.92K]
20.10.2016 ZML - 2016/30 DCOM dodatok č. 1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [619.33K]
26.10.2016 ZML - 2016/42 Rámcová zmluva - zber, preprava a nakladanie s odpadmi Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [3.57M]
28.06.2016 ZML - 2016/25 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zmluvy stiahnuť [324.66K]
20.04.2016 ZML - 2016/40 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov na zber šatstva Zmluvy stiahnuť [529.57K]
02.01.2017 ZML - 2017/02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Jakubova Voľa - ... Zmluvy stiahnuť [37.97K]
02.01.2017 ZML - 2017/01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Jakubova Voľa - ... Zmluvy stiahnuť [38.89K]
16.12.2015 Zmluva o založení združenia EUROVELO 11 Zmluvy
25.01.2017 ZML - 2017/03 Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb HiREKON, s. r. o. Prešov Zmluvy stiahnuť [1.48M]
30.01.2017 ZML - 2016/33 Darovacia zmluva Východoslovenská energetika Holding, a. s. Zmluvy stiahnuť [472.13K]
02.01.2017 ZML - 2017/05 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Kovalčík Zmluvy stiahnuť [336.43K]
16.01.2017 ZML - 2017/08 Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení VPS, s. r. o. Sabinov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.04.2017 ZML - 2017/09 Dohoda s UPSVaR 17/37/054/9/ CnTP A3 831 03 Zmluvy stiahnuť [579.96K]
05.05.2017 ZML - 2017/10 Dohoda s UPSVaR 17/37/52A/67 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [451.66K]
22.02.2017 ZML - 2017/ 06 Dodatok č. 1 k dohode č 16/37/52A/302 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [307.20K]
28.04.2017 ZML - 2017/ 07 Dodatok č. 1 - Výpoveď k licenčnej zmluve DATALAN, a.s. Zmluvy stiahnuť [32.55K]
09.05.2017 ZML - 2017/11 Dohoda o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanice DBČ Komunálna poisťovňa Zmluvy stiahnuť [779.34K]
31.05.2017 ZML - 2017/12 Dohoda č. 17/37/012/99 o MOS ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [709.47K]
27.06.2017 ZML - 2017/13 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Dobrovoľný hasičský zbor SR Zmluvy stiahnuť [1.28M]
31.01.2017 ZML - 2017/04 Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb Obec Petrovany Zmluvy stiahnuť [219.45K]
10.07.2017 ZML - 2017/14 Zmluva o dielo - PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.07.2017 ZML - 2017/17 Dohoda č. 17/37/52A/100 Dobrovoľnícka činnosti ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [450.46K]
28.07.2017 ZML - 2017/18 Dohoda č. 17/37/054/252-CnTP-A3 Aktivita č. 3 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [574.14K]
01.08.2017 ZML - 2017/ 20 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.05.2017 ZML - 2017/19 Grantová zmluva (2% z dane) Komunitná nadácia Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [45.02K]
10.08.2017 ZML - 2017 / 22 Úrazové poistenie pre DBČ ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [9.55M]
09.08.2017 ZML - 2017 / 21 Darovacia zmluva - finančný príspevok Mgr. Ďurišová Viera Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.04.2015 ZML - 2015/19 Dodatok č. 1 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT Lipany Zmluvy stiahnuť [319.75K]
16.03.2016 ZML - 2016/45 Dodatok č.2 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT LIpany Zmluvy stiahnuť [293.54K]
27.09.2016 ZML - 2016/46 Dodatok č.3 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT Lipany Zmluvy stiahnuť [323.63K]
16.08.2017 ZML - 2017/23 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu ENI cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UK Agentúra regionálneho rozvoja Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.07.2017 ZML-2017/16 Zmluva o poskytnutí služby SP MUSIC, s. r.o. Lipany Zmluvy stiahnuť [378.91K]
31.08.2017 ZML - 2017/27 Dodatok č. 2 k zmluve o SOÚ Stavebný úrad Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [1.09M]
04.09.2017 ZML - 2017/25 Zámenná zmluva pozemkov Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [1.08M]
02.08.2017 ZML-2017/15 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML-2017/14 Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
06.09.2017 ZML - 2017/26 Zmluva o pripojení do distribučnej siete (plyn) SPP - distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.86M]
04.09.2017 ZML-2017/24 Zmluva o dielo na vypracovanie PD - IBV k Rožkovanom Váhoprojekt, s. r. o. Prešov Zmluvy stiahnuť [475.27K]
19.10.2017 ZML - 2017/34 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluvy stiahnuť [306.03K]
13.10.2017 ZML - 2017/29 Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Online zbierka firiem, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [315.23K]
07.12.2015 ZML - 2015/20 PZP SB-622AL Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [72.81K]
20.11.2017 ZML - 2017 / 30 Úrazové poistenie pre MOS 21.11.2017 - 20.11.2018 pre 4 osoby MOS Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [8.94M]
12.12.2017 ZML - 2017 / 32 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Zmluvy stiahnuť [1.56M]
12.12.2017 ZML - 2017 / 31 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.12M]
15.12.2017 ZML - 2017 / 33 Kúpna zmluva - varný kotol Mgr. Branislav Lanščák Zmluvy stiahnuť [33.57K]
09.03.2018 ZML - 2018 / 11 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [3.31M]
09.01.2018 ZML - 2018 / 03 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017 Hirekon, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [110.45K]
09.01.2018 ZML - 2018 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Stolný tenis Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.01.2018 ZML - 2018 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Futbalový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.01.2018 ZML - 2018 / 04 Zmluva o predaji použitého zariadenia VSE, a.s. Zmluvy stiahnuť [223.91K]
20.03.2018 ZML - 2018 / 12 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na r. 2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [1.19M]
05.02.2018 ZML - 2018 / 05 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [467.57K]
12.02.2018 ZML - 2018 / 06 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [21.00K]
12.02.2018 ZML - 2018 / 07 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [20.88K]
28.12.2017 ZML 2017 / 36 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypr. PD J.V.-IBV Rožkovany VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [293.57K]
13.10.2017 ZML 2017 / 35 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypr. PD J.V.-IBV Rožkovany VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [375.16K]
31.01.2018 ZML - 2018 / 08 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch TerraSpol, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [781.17K]
05.03.2018 ZML - 2018 / 10 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ CZŠ Sabinov Zmluvy stiahnuť [20.70K]
02.09.2016 ZML - 2016 / 39 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - kuchynský odpad Inta, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [477.14K]
21.02.2018 ZML - 2018 / 09 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
26.04.2018 ZML - 2018 / 14 Dohoda č. 18/37/010/21 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [964.40K]
30.04.2018 ZML - 2018 / 15 Dohoda č. 18/37/52A/49 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [457.95K]
04.05.2018 ZML - 2018 / 16 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [801.04K]
28.12.2017 ZML - 2017 / 37 Dodatok č. 2 Príloha č. 1 k Zmluva VSNO707201505 ENVI - PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [599.78K]
20.03.2018 ZML - 2018 / 13 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [750.32K]
24.05.2018 ZML - 2018 / 17 Dohoda č. 18/37/012/104 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 4 resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [690.56K]
29.05.2018 ZML - 2018 / 19 Dohoda č. 18/37/054/88-CnTP-A3 Aktivita č. 3 uzatvorená podľa §54 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [481.96K]
29.05.2018 ZML - 2018 / 18 Zmluva o dielo č. 1354/2018/AIV (zaevidovanie pripojenia na VV) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.46M]
18.06.2018 ZML - 2018 / 22 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [922.10K]
25.06.2018 ZML - 2018 / 20 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.70M]
26.06.2018 ZML - 2018 / 21 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [804.58K]
20.07.2018 ZML - 2018 / 23 Zmluva o dielo (Rekonštrukcia obecného rozhlasu) MK hlas, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [414.31K]
27.07.2018 ZML - 2018 / 24 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-2018/452/091 (Súprava povodňovej záchrannej služby) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra ... Zmluvy stiahnuť [2.85M]
12.07.2018 ZML - 2018 / 25 Darovacia zmluva Mgr. Viera Ďurišová Zmluvy stiahnuť [41.69K]
08.08.2018 ZML - 2018 / 27 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.58M]
08.08.2018 ZML - 2018 / 28 Zmluva o kontrolnej činnosti - Príloha č. 1 EKOTEC, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [277.14K]
24.08.2018 ZML - 2018 / 29 Dohoda č. 18/37/52A/104 (dobrovoľnícka služba) ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [454.72K]
20.08.2018 ZML - 2018 / 30 Zmluva o poskytnutí grantu 2 % Komunitná nadácia Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [52.54K]
04.09.2018 ZML - 2018 / 31 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (DBČ) Komunálna poisťovňa a.s. Zmluvy stiahnuť [761.50K]
20.08.2018 ZML - 2018 / 33 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ZML-/2018/09 Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.08.2018 ZML - 2018 / 34 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [971.64K]
11.10.2018 ZML - 2018 / 35 Zmluva o dielo CBR, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
12.10.2018 ZML - 2018 / 36 Mandátová zmluva (Stavebný dozor k rekonštrukcii MK) Bc. Koscelník Jozef, Ing. Koscelníková ... Zmluvy stiahnuť [133.87K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 37 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu do (KD) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluvy stiahnuť [306.62K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 38 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu (MŠ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluvy stiahnuť [316.10K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 39 Dodatok č. 2 Príloha č. 1 k Zmluve VSN0707201505 ENVI-PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [144.52K]
06.11.2018 ZML - 2018 / 40 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (MOS) Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [309.06K]
07.11.2018 ZML - 2018 / 41 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [335.23K]
26.11.2018 ZML - 2018 / 42 Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby TerraSpol, s.r. o. Zmluvy stiahnuť [442.93K]
11.10.2018 ZML - 2018 / 43 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [421.16K]
03.12.2018 ZML - 2018 / 44 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.12.2018 ZML - 2018 / 45 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.12.2018 ZML - 2018 / 47 Zmluva o predaji použitého zariadenia Východoslovenská energetika a.s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.01.2019 ZML - 2019 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2019) Stolnotenisový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [78.99K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2019) Futbalový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [79.42K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 03 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2018 HIREKON, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.01.2019 ZML - 2019 / 04 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Cirkevná základná škola Sabinov Zmluvy stiahnuť [47.50K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 04 Zmluva o poskytnutí finannčných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Cirkevná základná škola Sabinov Zmluvy stiahnuť [47.50K]
16.01.2019 ZML - 2019 / 05 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [47.25K]
23.01.2019 ZML - 2019 / 06 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/140 KOMENSKÝ, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [557.02K]
12.02.2019 ZML - 2019 / 09 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [176.82K]
14.10.2010 ZML - 2010 / 13 Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [90.67K]
31.12.2004 ZML - 2004 / 17 Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [74.33K]
13.03.2019 ZML - 2019 / 12 Darovacia zmluva Mgr. Viera Ďurišová Zmluvy stiahnuť [41.67K]
29.03.2019 ZML - 2019 / 15 Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota Prešov Zmluvy stiahnuť [284.06K]
28.03.2019 ZML - 2019/13 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [854.38K]
28.03.2019 ZML - 2019/14 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [744.82K]
31.03.2019 ZML - 2019/16 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva (Verejné obstarávanie) ALI TENDER s.r.o. Zmluvy stiahnuť [561.95K]
11.04.2019 ZML - 2019 / 17 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik Zmluvy stiahnuť [323.42K]
17.04.2019 ZML - 2019 / 18 Zmluva o dielo č. 06./2019 Ing. Vladimír Hrico Zmluvy stiahnuť [268.72K]
17.04.2019 ZML - 2019 / 19 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [255.49K]
24.04.2019 ZML - 2019 / 20 Rámcová kúpna zmluva na dodanie a odber tovaru Anton Šarišský Zmluvy stiahnuť [243.26K]
30.04.2019 ZML - 2019 / 21 Dohoda č. 19/37/50J/NS/39 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [1.19M]
30.04.2019 ZML - 2019 / 22 Dohoda č. 19/37/010/27 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [380.68K]
09.05.2019 ZML - 2019 / 23 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky Zmluvy stiahnuť [568.84K]
30.05.2019 ZML - 2019 / 24 Dohoda č. 19/37/012/84 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [291.49K]
04.06.2019 ZML - 2019 / 25 Partnership Agreement (ref: HUSKROUA/1702/3.1/0082) Velykyj Bereznyj village council, Charitable ... Zmluvy stiahnuť [125.26K]
10.06.2019 ZML - 2019 / 26 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ UPJŠ v Košiciach Zmluvy stiahnuť [356.43K]
03.07.2019 ZML - 2019 / 27 Grantová zmluva č. 95/2019 (2%) Komunitná nadácia - Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.07.2019 ZML - 2019 / 28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [326.80K]
18.07.2019 ZML - 2019 / 29 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Periskop s.r.o. Zmluvy stiahnuť [433.77K]
29.07.2019 ZML - 2019 / 30 Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.31M]
21.08.2019 ZML - 2019 / 31 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil) Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [499.15K]
23.09.2015 ZML - 2015 / 25 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [122.00K]
16.09.2019 ZML - 2019 / 32 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení SPP - Distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [134.72K]
01.10.2019 ZML - 2019 / 33 Grant Contract HUSKROUA/1702/3.1/0082 The Ministry of Foreign Affairs ... Zmluvy stiahnuť [5.47M]
04.10.2019 ZML - 2019 / 34 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.54M]
04.10.2019 ZML - 2019 / 35 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na porátli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.58M]
24.10.2019 ZML - 2019 / 36 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb PaedDr. Zuzana Zvirinská Zmluvy stiahnuť [43.60K]
05.11.2019 ZML - 2019 / 37 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Seniorvital, n.o. Zmluvy stiahnuť [80.17K]
12.11.2019 ZML - 2019 / 38 Kúpna zmluva č. 022019 na dodávku "Bravčového, hovädzieho, kuracieho mäsa a mäsových výrobkov a vnútorností" TAMILA, spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť [362.72K]
13.11.2019 ZML - 2019 / 39 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914218 Disig, a. s. Zmluvy stiahnuť [623.74K]
15.11.2019 ZML - 2019 / 40 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [327.87K]
05.12.2019 ZML - 2019 / 41 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rozhoží Lindstrom, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [191.19K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 03 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2020 Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [47.03K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (Stolnotenisový oddiel) Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [37.40K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (Futbalový oddiel) Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.01.2020 ZML - 2020 / 04 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2019 Hirekon, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [583.03K]
22.01.2020 ZML - 2020 / 05 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - Jednota dôchodcov Jednota dôchodcov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.02.2020 ZML - 2020 / 06 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [182.21K]
27.03.2020 ZML-2020/07 Zmluva č.1420 234 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky Zmluvy stiahnuť [565.75K]
16.04.2020 ZML - 2020/08 Darovacia zmluva Mgr. Bidovská Alexandra, MBA Zmluvy stiahnuť [367.44K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 12 Zmluva o bežnom účte REZERVNÝ FOND Zmluvy stiahnuť [251.39K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 10 Zmluva o bežnom účte POTRAVINOVÝ Zmluvy stiahnuť [253.85K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 11 Zmluva o bežnom účte SOCIÁLNY FOND Zmluvy stiahnuť [250.90K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 09 Zmluva o grantovom účte Zostatky nevyčerpaných dotácií Zmluvy stiahnuť [269.47K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 13 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu službu Seniorvital, n . o . ... Zmluvy stiahnuť [623.52K]
05.05.2020 ZML - 2020 / 15 - Dodatok č. 1 k Zmluve o likvidácii drobného stavebného odpadu CBR spol. s r. o. ... Zmluvy stiahnuť [110.09K]
09.06.2020 ZML - 2020 / 17 - Darovacia zmluva Nadácia TA 3 Zmluvy stiahnuť [295.38K]
24.06.2020 ZML - 2020 / 18 Dodatok č. 1 k Zmluve č. VSN0707201505 ENVI PAK a.s. Bratislava Zmluvy stiahnuť [457.00K]
29.07.2020 ZML - 2020 / 20 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - HUSKROUA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.07.2020 ZML - 2020 / 21 - Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu SPP - distribúcia , a.s. Zmluvy stiahnuť [1.07M]
31.07.2020 ZML - 2020 / 22 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní - odpady Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [334.07K]
01.08.2020 ZML - 2020 / 23 Dohoda č. 20/37/012/188 - § 12 UPSVaR, Prešovva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.09.2020 ZML - 2020 / 24 - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemku E KN 405/2 Bezodplatný prevod Zmluvy stiahnuť [0.00B]
25.09.2020 ZML - 2020 / 26 - Zmluva o dielo č. 100923/2020 - Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa UNISTAV, s.r.o. Prešov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.09.2020 ZML-2020/25 - Zmluva vykonávaní a výkupe papiera Zber a výkup papiera Zmluvy stiahnuť [499.88K]
30.09.2020 ZML - 2020 / 27 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Jakubova Voľa - Vykurovanie ENERTOP, s.r.o. Dubovica Zmluvy stiahnuť [8.13M]
07.10.2020 ZML - 2020 / 28 - Zmluva o dielo "Odvodnenie budovy obecného úradu ENERTOP , s. r. o. ... Zmluvy stiahnuť [7.23M]
08.10.2020 ZML - 2020 / 29 - Mandátna zmluva - stavebný dozor Multispoločenské centrum ORIM - TENDER, s. r. ... Zmluvy stiahnuť [483.68K]
12.10.2020 ZML - 2020/30 - Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, DSO a separovaným odpadom Marius Pedersen, a.s. , Trenčín Zmluvy stiahnuť [463.33K]
16.10.2020 ZML 2020 / 31- Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR Zmluvy stiahnuť [1.43M]
19.10.2020 ZML - 2020 / 32 Zmluva o výpožičke MŠ Ministerstvo školstva SR Zmluvy stiahnuť [351.32K]
29.05.2020 ZM_ - 2020 / 16 Dohoda č. 20/37/012/103 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [902.07K]
21.10.2020 ZML - 2020 / 33 - Dohoda č.20/37/012/349 podľa §12 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [406.14K]
01.12.2020 ZML - 2020 / 34 – Zmluva o dodávke elektriny JV 68 Východoslovenská energetika a.s. Zmluvy stiahnuť [1.17M]
08.12.2020 ZML - 2020 / 35 – Darovacia zmluva - vecný dar Ing. Peter Ďuriš Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.12.2020 ZML - 2020 / 36 – Zmluva o výpožičke tabletu pre účely sčítania obyvateľov 2021 Štatistický úrad SR, Bratislava Zmluvy stiahnuť [399.84K]
22.12.2020 ZML - 2020 / 37 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Odvodnenie budovy OcZ ENERTOP , s. r. o. ... Zmluvy stiahnuť [942.70K]
05.01.2021 ZML - 2020 / 40 - Dodatok č. 2 k Zmluve Grant Contract HUSKROUA/1702/3.1/0082 Joint Technical Secretariat Zmluvy stiahnuť [0.00B]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.05.2015 Faktúry od 1. 4. do 30. 4. 2015 Faktúry stiahnuť [202.06K]
31.03.2015 Faktúry od 01. 01. do 31. 3. 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
31.12.2014 Faktúry 2011 - 2014 Faktúry stiahnuť [128.02K]
09.10.2015 Faktúry od 1. 9. do 30. 9. 2015 Faktúry stiahnuť [27.42K]
10.06.2015 Faktúry od 1. 5. do 31 .5 . 2015 Faktúry stiahnuť [207.04K]
17.07.2015 Faktúry od 1. 6. do 30. 6. 2015 Faktúry stiahnuť [28.20K]
10.08.2015 Faktúry od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 Faktúry stiahnuť [32.32K]
10.09.2015 Faktúry od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
05.11.2015 Faktúry od 1. 10. do 31. 10. 2015 Faktúry stiahnuť [29.29K]
04.12.2015 Faktúry od 1. 11. do 30. 11. 2015 Faktúry stiahnuť [29.23K]
20.01.2016 Faktúry od 1. 12. do 31. 12. 2015 Faktúry stiahnuť [28.21K]
25.05.2016 Faktúry od 01. 01. do 25. 05. 2016 Faktúry stiahnuť [0.00B]
14.07.2016 Faktúry od 26.05.2016 do 13.07.2016 Faktúry stiahnuť [33.58K]
21.07.2016 Faktúry od 14.07.2016 do 20.07.2016 Faktúry stiahnuť [22.94K]
29.07.2016 Faktúry od 21.07.2016 do 29.07.2016 Faktúry stiahnuť [22.00K]
10.08.2016 Faktúry od 30.07.2016 do 09.08.2016 Faktúry stiahnuť [23.97K]
19.08.2016 Faktúry od 10.08.2016 do 19.08.2016 Faktúry stiahnuť [23.33K]
31.08.2016 Faktúry od 20.08.2016 do 31.08.2016 Faktúry stiahnuť [22.73K]
12.09.2016 Faktúry od 01.09.2016 do 10.09.2016 Faktúry stiahnuť [23.67K]
20.09.2016 Faktúry od 11.09.2016 do 20.09.2016 Faktúry stiahnuť [23.43K]
30.09.2016 Faktúry od 21.09.2016 do 30.09.2016 Faktúry stiahnuť [21.64K]
11.10.2016 Faktúry od 01.10.2016 do 10.10.2016 Faktúry stiahnuť [23.85K]
21.10.2016 Faktúry od 11.10.2016 do 20.10.2016 Faktúry stiahnuť [24.26K]
31.10.2016 Faktúry od 21.10.2016 do 31.10.2016 Faktúry stiahnuť [22.60K]
11.11.2016 Faktúry od 01.11.2016 do 10.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [24.85K]
21.11.2016 Faktúry od 11.11.2016 do 20.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [22.29K]
01.12.2016 Faktúry od 21.11.2016 do 30.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [22.41K]
07.01.2020 Faktúry od 11.12.2019 do 31.12.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.45K]
11.12.2016 Faktúry od 01.12.2016 do 10.12.2016 Faktúry stiahnuť [24.11K]
21.12.2016 Faktúry od 11.12.2016 do 20.12.2016 Faktúry stiahnuť [24.21K]
31.12.2016 Faktúry od 21.12.2016 do 30.12.2016 Faktúry stiahnuť [23.69K]
11.01.2017 Faktúry od 01.01.2017 do 10.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [73.22K]
22.01.2017 Faktúry od 11.01.2017 do 20.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [127.24K]
01.02.2017 Faktúry od 21.01.2017 do 31.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [61.09K]
12.02.2017 Faktúry od 01.02.2017 do 10.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [340.44K]
21.02.2017 Faktúry od 11.02.2017 do 20.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.57K]
01.03.2017 Faktúry od 21.02.2017 do 28.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.33K]
12.03.2017 Faktúry od 01.03.2017 do 10.03.2017 Faktúry stiahnuť [199.48K]
21.03.2017 Faktúry od 11.03.2017 do 20.03.2017 Faktúry stiahnuť [136.25K]
02.04.2017 Faktúry od 21.03.2017 do 31.03.2017 Faktúry stiahnuť [76.79K]
11.04.2017 Faktúry od 01.04.2017 do 10.04.2017 Faktúry stiahnuť [293.80K]
20.04.2017 Faktúry od 11.04.2017 do 20.04.2017 Faktúry stiahnuť [337.90K]
30.04.2017 Faktúry od 21.04.2017 do 30.04.2017 Faktúry stiahnuť [333.97K]
10.05.2017 Faktúry od 01.05.2017 do 10.05.2017 Faktúry stiahnuť [340.29K]
21.05.2017 Faktúry od 11.05.2017 do 20.05.2017 Faktúry stiahnuť [336.76K]
01.06.2017 Faktúry od 21.05.2017 do 31.05.2017 Faktúry stiahnuť [333.93K]
11.06.2017 Faktúry od 01.06.2017 do 10.06.2017 Faktúry stiahnuť [338.56K]
21.06.2017 Faktúry od 11.06.2017 do 20.06.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.28K]
02.07.2017 Faktúry od 21.06.2017 do 30.06.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.91K]
11.07.2017 Faktúry od 01.07.2017 do 10.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.52K]
20.07.2017 Faktúry od 11.07.2017 do 20.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.08K]
01.08.2017 Faktúry od 21.07.2017 do 31.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.22K]
11.08.2017 Faktúry od 01.08.2017 do 10.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.99K]
21.08.2017 Faktúry od 11.08.2017 do 20.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.97K]
31.08.2017 Faktúry od 21.08.2017 do 31.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.77K]
11.09.2017 Faktúry od 01.09.2017 do 10.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.22K]
21.09.2017 Faktúry od 11.09.2017 do 20.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.97K]
02.10.2017 Faktúry od 21.09.2017 do 30.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.94K]
10.10.2017 Faktúry od 01.10.2017 do 10.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.64K]
20.10.2017 Faktúry od 11.10.2017 do 20.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.47K]
31.10.2017 Faktúry od 21.10.2017 do 31.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.33K]
13.11.2017 Faktúry od 01.11.2017 do 10.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.90K]
21.11.2017 Faktúry od 11.11.2017 do 20.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.99K]
01.12.2017 Faktúry od 21.11.2017 do 30.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.14K]
11.12.2017 Faktúry od 01.12.2017 do 10.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.76K]
21.12.2017 Faktúry od 11.12.2017 do 20.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [340.94K]
02.01.2018 Faktúry od 21.12.2017 do 31.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.00K]
11.01.2018 Faktúry od 01.01.2018 do 10.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.80K]
22.01.2018 Faktúry od 11.01.2018 do 20.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [339.90K]
01.02.2018 Faktúry od 21.01.2018 do 31.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.22K]
12.02.2018 Faktúry od 01.02.2018 do 10.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [343.57K]
21.02.2018 Faktúry od 11.02.2018 do 20.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.03K]
28.02.2018 Faktúry od 21.02.2018 do 28.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.64K]
12.03.2018 Faktúry od 01.03.2018 do 10.03.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.84K]
21.03.2018 Faktúry od 11.03.2018 do 20.03.2018 Faktúry stiahnuť [336.24K]
03.04.2018 Faktúry od 21.03.2018 do 31.03.2018 Faktúry stiahnuť [336.37K]
11.04.2018 Faktúry od 01.04.2018 do 10.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.83K]
23.04.2018 Faktúry od 11.04.2018 do 20.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.02K]
02.05.2018 Faktúry od 21.04.2018 do 30.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.96K]
11.05.2018 Faktúry od 01.05.2018 do 10.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [339.43K]
21.05.2018 Faktúry od 11.05.2018 do 20.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.75K]
31.05.2018 Faktúry od 21.05.2018 do 31.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.05K]
11.06.2018 Faktúry od 01.06.2018 do 10.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.92K]
21.06.2018 Faktúry od 11.06.2018 do 20.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.62K]
02.07.2018 Faktúry od 21.06.2018 do 30.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.55K]
11.07.2018 Faktúry od 01.07.2018 do 10.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.28K]
20.07.2018 Faktúry od 11.07.2018 do 20.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.93K]
11.12.2018 Faktúry od 01.12.2018 do 10.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.05K]
21.12.2018 Faktúry od 11.12.2018 do 20.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.57K]
31.07.2018 Faktúry od 21.07.2018 do 31.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.38K]
10.08.2018 Faktúry od 01.08.2018 do 10.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.96K]
20.08.2018 Faktúry od 11.08.2018 do 20.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [343.28K]
01.01.2019 Faktúry od 21.12.2018 do 31.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.70K]
31.08.2018 Faktúry od 21.08.2018 do 31.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.60K]
11.09.2018 Faktúry od 01.09.2018 do 10.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.18K]
21.09.2018 Faktúry od 11.09.2018 do 20.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.18K]
01.10.2018 Faktúry od 21.09.2018 do 30.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.58K]
12.10.2018 Faktúry od 01.10.2018 do 10.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.18K]
22.10.2018 Faktúry od 11.10.2018 do 20.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.13K]
31.10.2018 Faktúry od 21.10.2018 do 31.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.90K]
12.11.2018 Faktúry od 01.11.2018 do 10.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.61K]
21.11.2018 Faktúry od 11.11.2018 do 20.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.12K]
30.11.2018 Faktúry od 21.11.2018 do 30.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.52K]
11.01.2019 Faktúry od 01.01.2019 do 10.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.42K]
21.01.2019 Faktúry od 11.01.2019 do 20.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.80K]
01.02.2019 Faktúry od 21.01.2019 do 31.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.50K]
11.02.2019 Faktúry od 01.02.2019 do 10.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.41K]
21.02.2019 Faktúry od 11.02.2019 do 20.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.84K]
01.03.2019 Faktúry od 21.02.2019 do 28.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.84K]
11.03.2019 Faktúry od 01.03.2019 do 10.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.01K]
21.03.2019 Faktúry od 11.03.2019 do 20.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.94K]
01.04.2019 Faktúry od 21.03.2019 do 31.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.75K]
11.04.2019 Faktúry od 01.04.2019 do 10.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [374.64K]
24.04.2019 Faktúry od 11.04.2019 do 20.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.24K]
02.05.2019 Faktúry od 21.04.2019 do 30.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.06K]
14.05.2019 Faktúry od 01.05.2019 do 10.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.86K]
21.05.2019 Faktúry od 11.05.2019 do 20.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.49K]
04.06.2019 Faktúry od 21.05.2019 do 31.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.55K]
11.06.2019 Faktúry od 01.06.2019 do 10.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.62K]
21.06.2019 Faktúry od 11.06.2019 do 20.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.79K]
01.07.2019 Faktúry od 21.06.2019 do 30.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.17K]
11.07.2019 Faktúry od 01.07.2019 do 10.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.66K]
19.07.2019 Faktúry od 11.07.2019 do 19.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.42K]
01.08.2019 Faktúry od 20.07.2019 do 31.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.83K]
21.08.2019 Faktúry od 01.08.2019 do 20.08.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.11K]
02.09.2019 Faktúry od 21.08.2019 do 31.08.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.28K]
11.09.2019 Faktúry od 01.09.2019 do 10.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.04K]
23.09.2019 Faktúry od 11.09.2019 do 20.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.75K]
01.10.2019 Faktúry od 21.09.2019 do 30.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.99K]
11.10.2019 Faktúry od 01.10.2019 do 10.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.30K]
21.10.2019 Faktúry od 11.10.2019 do 20.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.55K]
04.11.2019 Faktúry od 21.10.2019 do 31.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.02K]
12.11.2019 Faktúry od 01.11.2019 do 10.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.48K]
21.11.2019 Faktúry od 11.11.2019 do 20.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.32K]
02.12.2019 Faktúry od 21.11.2019 do 30.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.38K]
17.12.2019 Faktúry od 01.12.2019 do 10.12.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.65K]
22.01.2020 Faktúry od 01.01.2020 do 20.01.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [378.52K]
03.02.2020 Faktúry od 21.01.2020 do 31.01.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.82K]
11.02.2020 Faktúry od 01.02.2020 do 10.02.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.76K]
24.02.2020 Faktúry od 11.02.2019 do 20.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.18K]
02.03.2020 Faktúry od 21.02.2020 do 29.02.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.39K]
12.03.2020 Faktúry od 01.03.2020 do 10.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.48K]
20.03.2020 Faktúry od 11.03.2020 do 20.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.14K]
31.03.2020 Faktúry od 21.03.2020 do 31.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.76K]
14.04.2020 Faktúry od 01.04.2020 do 10.04.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.02K]
27.04.2020 Faktúry od 11.04.2020 do 20.04.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.50K]
05.05.2020 Faktúry od 21.04.2020 do 30.04.2020 Faktúry stiahnuť [368.02K]
13.05.2020 Faktúry od 01.05.2020 do 10.05.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.61K]
22.05.2020 Faktúry od 11.05.2020 do 20.05.2020 Faktúry stiahnuť [367.92K]
02.06.2020 Faktúry od 21.05.2020 do 31.05.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.16K]
19.06.2020 Faktúry od 01.06.2020 do 10.06.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.21K]
03.07.2020 Faktúry od 11.06.2020 do 30.06.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.25K]
20.07.2020 Faktúry od 01.07.2020 do 20.07.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.12K]
04.08.2020 Faktúry od 21.07.2020 do 31.07.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.00K]
12.08.2020 Faktúry od 01.08.2020 do 10.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.97K]
24.08.2020 Faktúry od 11.08.2020 do 20.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.18K]
17.09.2020 Faktúry od 01.09.2020 do 10.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.07K]
04.09.2020 Faktúry od 21.08.2020 DO 31.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.71K]
22.09.2020 Faktúry od 11.09.2020 do 20.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.45K]
01.10.2020 Faktúry od 21.09.2020 do 30.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.14K]
13.10.2020 Faktúry od 01.10.2020 do 10.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.53K]
29.10.2020 Faktúry od 11.10.2020 do 20.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.29K]
06.11.2020 Faktúry od 21.10.2020 do 31.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.79K]
18.11.2020 Faktúry od 01.11.2020 do 10.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.58K]
24.11.2020 Faktúry od 11.11.2020 do 20.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.84K]
08.12.2020 Faktúry od 21.11.2020 do 30.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.34K]
15.12.2020 Faktúry od 01.12.2020 do 10.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.88K]
23.12.2020 Faktúry od 11.12.2020 do 20.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.94K]
11.01.2021 Faktúry od 21.12.2020 do 31.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.19K]
15.01.2021 Faktúry od 01.01.2021 do 10.01.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.22K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.07.2015 Objednávky JANUÁR - JÚN 2015 Objednávky stiahnuť [0.00B]
01.01.2015 Objednávky 2012-2014 Zoznam objednávok z rokov 2012 ... Objednávky stiahnuť [31.43K]
10.08.2015 Objednávky JÚL 2015 Objednávky stiahnuť [31.15K]
10.09.2015 Objednávky AUGUST 2015 Objednávky stiahnuť [26.03K]
09.10.2015 Objednávky SEPTEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.11.2015 Objednávky OKTÓBER 2015 Objednávky stiahnuť [29.10K]
04.12.2015 Objednávky NOVEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [30.06K]
20.01.2016 Objednávky DECEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [22.68K]
25.05.2016 Objednávky JANUÁR - MÁJ Objednávky stiahnuť [0.00B]
14.07.2016 Objednávky od 26.05.2016 do 13.07.2016 Objednávky stiahnuť [24.61K]
21.07.2016 Objednávky od 14.07.2016 do 20.07.2016 Objednávky stiahnuť [21.94K]
29.07.2016 Objednávky od 21.07.2016 do 29.07.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
10.08.2016 Objednávky od 30.07.2016 do 09.08.2016 Objednávky stiahnuť [22.16K]
19.08.2016 Objednávky od 10.08.2016 do 19.08.2016 Objednávky stiahnuť [23.10K]
31.08.2016 Objednávky od 20.08.2016 do 31.08.2016 Objednávky stiahnuť [21.91K]
12.09.2016 Objednávky od 01.09.2016 do 10.09.2016 Objednávky stiahnuť [23.81K]
20.09.2016 Objednávky od 11.09.2016 do 20.09.2016 Objednávky stiahnuť [22.34K]
30.09.2016 Objednávky od 21.09.2016 do 30.09.2016 Objednávky stiahnuť [21.51K]
11.10.2016 Objednávky od 01.10.2016 do 10.10.2016 Objednávky stiahnuť [23.49K]
21.10.2016 Objednávky od 11.10.2016 do 20.10.2016 Objednávky stiahnuť [17.74K]
31.10.2016 Objednávky od 21.10.2016 do 31.10.2016 Objednávky stiahnuť [22.59K]
11.11.2016 Objednávky od 01.11.2016 do 10.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [22.54K]
21.11.2016 Objednávky od 11.11.2016 do 20.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [23.28K]
01.12.2016 Objednávky od 21.11.2016 do 30.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [23.05K]
11.12.2016 Objednávky od 01.12.2016 do 10.12.2016 Objednávky stiahnuť [22.70K]
21.12.2016 Objednávky od 11.12.2016 do 20.12.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
31.12.2016 Objednávky od 21.12.2016 do 30.12.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
11.01.2017 Objednávky od 01.01.2017 do 10.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [154.35K]
22.01.2017 Objednávky od 11.01.2017 do 20.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [88.49K]
01.02.2017 Objednávky od 21.01.2017 do 31.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [33.20K]
12.02.2017 Objednávky od 01.02.2017 do 10.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [334.42K]
21.02.2017 Objednávky od 11.02.2017 do 20.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [333.31K]
01.03.2017 Objednávky od 21.02.2017 do 28.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [332.62K]
12.03.2017 Objednávky od 01.03.2017 do 10.03.2017 Objednávky stiahnuť [48.38K]
21.03.2017 Objednávky od 11.03.2017 do 20.03.2017 Objednávky stiahnuť [102.36K]
02.04.2017 Objednávky od 21.03.2017 do 31.03.2017 Objednávky stiahnuť [44.74K]
11.04.2017 Objednávky od 01.04.2017 do 10.04.2017 Objednávky stiahnuť [90.38K]
20.04.2017 Objednávky od 11.04.2017 do 20.04.2017 Objednávky stiahnuť [334.19K]
30.04.2017 Objednávky od 21.04.2017 do 30.04.2017 Objednávky stiahnuť [333.04K]
10.05.2017 Objednávky od 01.05.2017 do 10.05.2017 Objednávky stiahnuť [334.68K]
11.06.2017 Objednávky od 01.06.2017 do 10.06.2017 Objednávky stiahnuť [335.39K]
21.05.2017 Objednávky od 11.05.2017 do 20.05.2017 Objednávky stiahnuť [0.00B]
01.06.2017 Objednávky od 21.05.2017 do 31.05.2017 Objednávky stiahnuť [332.56K]
21.06.2017 Objednávky od 11.06.2017 do 20.06.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
02.07.2017 Objednávky od 21.06.2017 do 30.06.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.91K]
11.07.2017 Objednávky od 01.07.2017 do 10.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.65K]
20.07.2017 Objednávky od 11.07.2017 do 20.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.20K]
01.08.2017 Objednávky od 21.07.2017 do 31.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.08.2017 Objednávky od 01.08.2017 do 10.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.81K]
21.08.2017 Objednávky od 11.08.2017 do 20.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.16K]
31.08.2017 Objednávky od 21.08.2017 do 31.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.09.2017 Objednávky od 01.09.2017 do 10.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.19K]
21.09.2017 Objednávky od 11.09.2017 do 20.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.12K]
02.10.2017 Objednávky od 21.09.2017 do 30.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.10.2017 Objednávky od 01.10.2017 do 10.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.37K]
20.10.2017 Objednávky od 11.10.2017 do 20.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.70K]
31.10.2017 Objednávky od 21.10.2017 do 31.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
13.11.2017 Objednávky od 01.11.2017 do 10.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.34K]
21.11.2017 Objednávky od 11.11.2017 do 20.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.11K]
01.12.2017 Objednávky od 21.11.2017 do 30.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.87K]
11.12.2017 Objednávky od 01.12.2017 do 10.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.45K]
21.12.2017 Objednávky od 11.12.2017 do 20.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.37K]
02.01.2018 Objednávky od 21.12.2017 do 31.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
11.01.2018 Objednávky od 01.01.2018 do 10.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.76K]
22.01.2018 Objednávky od 11.01.2018 do 20.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.62K]
01.02.2018 Objednávky od 21.01.2018 do 31.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.10K]
12.02.2018 Objednávky od 01.02.2018 do 10.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.22K]
21.02.2018 Objednávky od 11.02.2018 do 20.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.10K]
28.02.2018 Objednávky od 21.02.2018 do 28.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.72K]
12.03.2018 Objednávky od 01.03.2018 do 10.03.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.14K]
21.03.2018 Objednávky od 11.03.2018 do 20.03.2018 Objednávky stiahnuť [334.11K]
03.04.2018 Objednávky od 21.03.2018 do 31.03.2018 Objednávky stiahnuť [333.23K]
11.04.2018 Objednávky od 01.04.2018 do 10.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.20K]
23.04.2018 Objednávky od 11.04.2018 do 20.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.06K]
02.05.2018 Objednávky od 21.04.2018 do 30.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.11K]
11.05.2018 Objednávky od 01.05.2018 do 10.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.20K]
21.05.2018 Objednávky od 11.05.2018 do 20.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.94K]
31.05.2018 Objednávky od 21.05.2018 do 31.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.15K]
11.06.2018 Objednávky od 01.06.2018 do 10.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.25K]
21.06.2018 Objednávky od 11.06.2018 do 20.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.81K]
11.07.2018 Objednávky od 01.07.2018 do 10.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.69K]
20.07.2018 Objednávky od 11.07.2018 do 20.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.25K]
02.07.2018 Objednávky od 21.06.2018 do 30.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.64K]
31.07.2018 Objednávky od 21.07.2018 do 31.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.14K]
10.08.2018 Objednávky od 01.08.2018 do 10.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.13K]
20.08.2018 Objednávky od 11.08.2018 do 20.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
31.08.2018 Objednávky od 21.08.2018 do 31.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.06K]
01.10.2018 Objednávky od 21.09.2018 do 31.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.18K]
11.09.2018 Objednávky od 01.09.2018 do 10.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.31K]
21.09.2018 Objednávky od 11.09.2018 do 21.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.71K]
12.10.2018 Objednávky od 01.10.2018 do 10.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.75K]
22.10.2018 Objednávky od 11.10.2018 do 20.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.36K]
31.10.2018 Objednávky od 21.10.2018 do 31.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.90K]
12.11.2018 Objednávky od 01.11.2018 do 10.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.84K]
21.11.2018 Objednávky od 11.11.2018 do 20.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.59K]
30.11.2018 Objednávky od 21.11.2018 do 30.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
11.12.2018 Objednávky od 01.12.2018 do 10.12.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.75K]
21.12.2018 Objednávky od 11.12.2018 do 31.12.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.44K]
11.01.2019 Objednávky od 01.01.2019 do 10.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
21.01.2019 Objednávky od 11.01.2019 do 20.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.26K]
01.02.2019 Objednávky od 21.01.2019 do 31.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.29K]
11.02.2019 Objednávky od 01.02.2019 do 10.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.25K]
21.02.2019 Objednávky od 11.02.2019 do 20.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.74K]
01.03.2019 Objednávky od 21.02.2019 do 28.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
11.03.2019 Objednávky od 01.03.2019 do 10.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.94K]
21.03.2019 Objednávky od 11.03.2019 do 20.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.78K]
01.04.2019 Objednávky od 21.03.2019 do 31.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.66K]
11.04.2019 Objednávky od 01.04.2019 do 10.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.59K]
24.04.2019 Objednávky od 11.04.2019 do 20.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
02.05.2019 Objednávky od 21.04.2019 do 30.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.40K]
14.05.2019 Objednávky od 01.05.2019 do 10.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.46K]
21.05.2019 Objednávky od 11.05.2019 do 20.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.84K]
04.06.2019 Objednávky od 21.05.2019 do 31.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.48K]
11.06.2019 Objednávky od 01.06.2019 do 10.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.92K]
21.06.2019 Objednávky od 11.06.2019 do 20.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.47K]
01.07.2019 Objednávky od 21.06.2019 do 30.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.23K]
11.07.2019 Objednávky od 01.07.2019 do 10.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.63K]
19.07.2019 Objednávky od 11.07.2019 do 19.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
01.08.2019 Objednávky od 20.07.2019 do 31.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
21.08.2019 Objednávky od 01.08.2019 do 20.08.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.93K]
02.09.2019 Objednávky od 21.08.2019 do 31.08.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.23K]
11.09.2019 Objednávky od 01.09.2019 do 10.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.36K]
23.09.2019 Objednávky od 11.09.2019 do 20.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.28K]
01.10.2019 Objednávky od 21.09.2019 do 30.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.80K]
11.10.2019 Objednávky od 01.10.2019 do 10.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.34K]
21.10.2019 Objednávky od 11.10.2019 do 20.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.42K]
04.11.2019 Objednávky od 21.10.2019 do 31.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.99K]
12.11.2019 Objednávky od 01.11.2019 do 10.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.42K]
21.11.2019 Objednávky od 11.11.2019 do 20.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
02.12.2019 Objednávky od 21.11.2019 do 30.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.79K]
17.12.2019 Objednávky od 01.12.2019 do 10.12.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [370.10K]
07.01.2020 Objednávky od 11.12.2019 do 31.12.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
22.01.2020 Objednávky od 01.01.2020 do 20.01.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.37K]
03.02.2020 Objednávky od 21.01.2020 do 31.01.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.66K]
11.02.2020 Objednávky od 01.02.2020 do 10.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.31K]
24.02.2020 Objednávky od 11.02.2020 do 20.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.52K]
02.03.2020 Objednávky od 21.02.2020 do 29.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.79K]
12.03.2020 Objednávky od 01.03.2020 do 10.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
20.03.2020 Objednávky od 11.03.2020 do 20.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
31.03.2020 Objednávky od 21.03.2020 do 31.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.65K]
14.04.2020 Objednávky od 01.04.2020 do 10.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.85K]
27.04.2020 Objednávky od 11.04.2020 do 20.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
05.05.2020 Objednávky od 21.04.2020 do 30.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.84K]
13.05.2020 Objednávky od 01.05.2020 do 10.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.83K]
22.05.2020 Objednávky od 11.05.2020 do 20.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.15K]
02.06.2020 Objednávky od 21.05.2020 do 31.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.12K]
19.06.2020 Objednávky od 01.06.2020 do 10.06.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.49K]
03.07.2020 Objednávky od 11.06.2020 do 30.06.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.78K]
20.07.2020 Objednávky od 01.07.2020 do 20.07.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
04.08.2020 Objednávky od 21.07.2020 do 31.07.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.70K]
24.08.2020 Objednávky od 11.08.2020 do 20.08.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
04.09.2020 Objednávky od 21.08.2020 do 31.08.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.47K]
17.09.2020 Objednávky od 1.09.2020 do 10.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.07K]
22.09.2020 Objednávky od 11.09.2020 do 20.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
01.10.2020 Objednávky od 21.09.2020 do 30.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
13.10.2020 Objednávky od 01.10. 2020 do 10.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.60K]
29.10.2020 Objednávky od 11.10. 2020 do 20.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.11.2020 Objednávky od 21.10. 2020 do 31.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.82K]
18.11.2020 Objednávky od 01.11.2020 do 10.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.54K]
24.11.2020 Objednávky od 11.11.2020 do 20.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
07.12.2020 Objednávky od 21.11.2020 do 30.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.14K]
15.12.2020 Objednávky od 01.12.2020 do 10.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.82K]
23.12.2020 Objednávky od 11.12.2020 do 20.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.45K]
11.01.2021 Objednávky od 21.12. 2020 do 31.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.46K]
15.01.2021 Objednávky od 01.01.2021 do 10.01.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.71K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä

  1. hodnotu zákazky
  2. predmet zákazky
  3. identifikáciu úspešného uchádzača.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Viac v prílohe

vložené: 21.12.2020
Cestovný poriadok - vlak

Nový cestovný poriadok platný od 13.12.2020 do 11.12.2021.

 

pozri prílohu

 

vložené: 15.12.2020
Aj s našou obcou už môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu

Aj pandémia koronavírusu nám ukázala, aké dôležité sú online služby samospráv. Čokoľvek potrebné si môžete od novembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID. Aj vy môžete komunikovať s našim úradom a riešiť svoju agendu elektronicky aj bez toho, aby ste mali aktivovanú schránku na portáli slovensko.sk. Ak chcete o nej a jej službách vedieť viac, navštívte portál www.vybavzmobilu.sk. Na tejto stránke nájdete aj návody a potrebné kontakty, ak by ste potrebovali s čímkoľvek pomôcť.

vložené: 30.11.2020
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019