Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.01.2015 ZML - 2014/4 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb Zmluvy stiahnuť [1.92M]
26.01.2015 Zmluva o poskytnutí webhostingu Zmluvy stiahnuť [1.30M]
27.02.2015 ZML - 2015/2 Zmluva o poskytnutí služieb DATALAN Zmluvy stiahnuť [378.02K]
27.01.2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom DATALAN Zmluvy stiahnuť [167.09K]
12.03.2015 Dotácia DHZ Zmluvy stiahnuť [1.13M]
13.03.2015 ZML - 2015/3 Dodatok č.1 k zmluve GMT projekt Zmluvy stiahnuť [428.14K]
02.04.2015 ZML 2015/4 Zmluva č. 1/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - futbalový klub Zmluvy stiahnuť [332.37K]
02.12.2014 ZML - 2014/3 Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke plynu Zmluvy stiahnuť [1.59M]
28.11.2014 Zmluva o dielo - Enviroprojekt Zmluvy stiahnuť [132.17K]
10.11.2014 ZML 2014 / 10 Zmluva o pripojení IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [1.62M]
24.10.2014 Zmluva o dielo CBR Sabinov - asfaltovanie Zmluvy stiahnuť [107.84K]
22.09.2014 Mandátna zmluva č.8 - Dozor - Revitalizácia Zmluvy stiahnuť [100.48K]
12.09.2014 Zmluva o dielo GTM projekt s.r.o. Zmluvy stiahnuť [336.55K]
26.08.2014 Dodatok 3 k zmluve VVS Zmluvy stiahnuť [870.11K]
01.04.2014 Zmluva o audite 1.4.2014 Zmluvy stiahnuť [86.77K]
08.08.2014 Kúpna zmluva Ján Slimák 8.8.2014 Zmluvy stiahnuť [117.55K]
27.02.2014 Zmluva o dielo - VVS Zmluvy stiahnuť [666.74K]
02.01.2013 Kolektívna zmluva Zmluvy stiahnuť [533.22K]
02.01.2013 Zmluva internet Zmluvy stiahnuť [110.13K]
07.10.2011 Zmluva o cintorínskych službách Zmluvy stiahnuť [80.16K]
02.03.2011 Zmluva VÚB Zmluvy stiahnuť [4.27M]
02.10.2012 Zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [595.59K]
09.10.2012 Dodatok zmluvy VVS Zmluvy stiahnuť [572.00K]
23.01.2013 Dodatok zmluvy Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [1.79M]
11.02.2013 Zmluva o dielo - regen.sidiel Zmluvy stiahnuť [106.32K]
10.04.2013 Kúpna zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [1.24M]
22.04.2013 Zmluva o audite Zmluvy stiahnuť [86.36K]
24.04.2013 Dodatok č. 1 -CVČ Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [74.39K]
24.04.2013 Dodatok č. 1 -CVČ Sabinov Zmluvy stiahnuť [79.80K]
11.02.2013 Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa Zmluvy
07.05.2013 Zmluva o spolupráci - CVČ Giraltovce Zmluvy stiahnuť [175.04K]
12.06.2013 Zmluva schváleného projektu Zmluvy stiahnuť [93.39K]
25.07.2013 Nájomna zmluva SVP Zmluvy stiahnuť [89.28K]
27.09.2013 Zmluva o vývoze odpadov Zmluvy stiahnuť [2.24M]
05.12.2013 Zmluva o spracovaní elektroodpadu Zmluvy stiahnuť [355.29K]
16.12.2013 Mandátna zmluva Galbava Zmluvy stiahnuť [326.46K]
10.12.2013 Zmluva o prenájme pozemkov - Kropoch Zmluvy stiahnuť [467.53K]
31.12.2013 Dodatok 1 Zmluva VVS Zmluvy stiahnuť [2.82K]
17.04.2015 ZML 2015/6 Zmluva č. 2/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - stolný tenis Zmluvy stiahnuť [15.21K]
30.03.2015 ZML - 2015/5 Zmluva o dielo - inštalácia web stránky Zmluvy stiahnuť [29.35K]
05.05.2015 ZML - 2015/7 Zamestnávateľská zmluva Zmluvy stiahnuť [404.33K]
04.05.2015 Dohoda č. 15/37/052/454 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Zmluvy stiahnuť [3.41M]
12.05.2015 ZML - 2016/8 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2013122 o nájme poľnohospodárskych pozemkov Zmluvy stiahnuť [238.54K]
12.05.2015 ZML - 2015/9 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Zmluvy stiahnuť [28.53K]
01.06.2015 Zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť [766.44K]
10.06.2015 ZML - 2015/10 Dodatok č. 1 - Zmluva o dielo Enviroprojekt Zmluvy stiahnuť [30.50K]
16.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR Zmluvy stiahnuť [2.52M]
28.05.2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Zmluvy stiahnuť [1.17M]
10.08.2015 ZML - 2015/18 Poistná zmluva "Revitalizácia centra obce Jakubova Voľa po povodniach" Zmluvy stiahnuť [1.40M]
30.07.2015 Dohoda č. 242/2015/§10 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi Zmluvy stiahnuť [1.33M]
20.10.2015 ZML - 2015/11 Zmluva o dielo na vypracovanie Programu rozvoja obce na roky 2016 - 2022 Zmluvy stiahnuť [647.18K]
01.10.2015 Zmluva o úrazovom poistení - dobrovoľnícka činnosť Zmluvy stiahnuť [821.93K]
27.12.2018 ZML - 2018 / 46 Zmluva o reklame Ing. Martin Piga, KOTVA Zmluvy stiahnuť [32.18K]
30.11.2015 ZML - 2015/12 Zmluva o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu MŠ Zmluvy stiahnuť [1.41M]
04.01.2016 ZML - 2016/5 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb Zmluvy stiahnuť [956.96K]
04.01.2016 ZML - 2015/16 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [2.43M]
25.02.2016 ZML - 2016/09 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Zmluvy stiahnuť [1.29M]
15.03.2016 ZML - 2016 /13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Zmluvy stiahnuť [780.89K]
01.03.2016 ZML - 2016/34 Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. Zmluvy stiahnuť [1.18M]
15.03.2016 ZML - 2016/12 Kúpna zmluva Slovak - Telekom Zmluvy stiahnuť [449.29K]
02.01.2016 ZML - 2016/04 Mandátna zmluva - vykonávanie činnosti technika PO, BTS a PZS Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.02.2016 ZML - 2016/08 Zmluva o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou rekonštrukcie Zmluvy stiahnuť [43.00K]
01.03.2016 ZML - 2016/11 Dodatok k Zmluve o dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie - Rozšírenie a udržanie kapacít MŠ formou rekonštrukcie Zmluvy stiahnuť [405.24K]
26.02.2016 ZML - 2016/10 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode nehnuteľnosti Zmluvy stiahnuť [1.21M]
22.01.2016 ZML - 2016/07 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - TJ Sokol Jakubova Voľa - stolný tenis Zmluvy stiahnuť [348.12K]
22.01.2016 ZML - 2016/06 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 - TJ Sokol Jakubova Voľa - futbalový klub Zmluvy stiahnuť [350.44K]
04.04.2016 ZML - 2016/14 Kúpna zmluva Zmluvy stiahnuť [1.28M]
04.04.2016 ZML - 2016/15 Zmluva o terminovanom úvere Zmluvy stiahnuť [1.89M]
08.04.2016 ZML - 2016/16 Zmluva SLOVGRAM Zmluvy stiahnuť [1.04M]
24.03.2016 ZML - 2016/13 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - ENVI PAK Zmluvy stiahnuť [4.77M]
01.06.2016 ZML - 2016/22 Mandátna zmluva - stavebný dozor rekonštrukcia MŠ Zmluvy stiahnuť [2.22M]
01.06.2016 ZML - 2016/21 Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti technickej podpory a IT poradenstva Zmluvy stiahnuť [1.10M]
01.06.2016 ZML - 2016/18 Zmluva o podmienkach prevádzkovania systému triedeného zberu komunálnych odpadov Zmluvy stiahnuť [1.03M]
13.06.2016 ZML - 2016/17 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní Zmluvy stiahnuť [667.84K]
10.06.2016 ZML - 2016/23 Zmluva o umeleckom výkone Zmluvy stiahnuť [674.10K]
27.05.2016 ZML - 2016/20 Dohoda o vybudovaní odvodňovacieho kanála Zmluvy stiahnuť [231.09K]
31.05.2016 ZML - 2016/19 Licenčná zmluva Zmluvy stiahnuť [2.44M]
31.05.2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluvy stiahnuť [1.29M]
23.06.2016 ZML - 2016/24 Zámenná zmluva Zmluvy stiahnuť [921.10K]
04.07.2016 ZML - 2016/26 Zmluva o dielo - rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl Zmluvy stiahnuť [1.55M]
19.07.2016 ZML - 2016/38 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - použité jedlé oleje Inta, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [373.50K]
25.07.2016 ZML - 2016/44 Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie Zmluvy stiahnuť [8.05M]
09.08.2016 ZML - 2016/37 Zmluva o spolupráci pri zbere použitých prenosných abtérií a akumulátorov ASEKOL SK, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.18M]
06.09.2016 ZML - 2016/43 Poistná zmluva UNIQA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
04.08.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 1. 7. 2016 - rozšírenie a udržanie kapacít MŠ Zmluvy stiahnuť [421.72K]
04.08.2016 Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2016 zo dňa 1. 7. 2016 - rozšírenia a udržanie kapacít MŠ Zmluvy stiahnuť [401.92K]
20.10.2016 ZML - 2016/30 DCOM dodatok č. 1 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [619.33K]
26.10.2016 ZML - 2016/42 Rámcová zmluva - zber, preprava a nakladanie s odpadmi Marius Pedersen Zmluvy stiahnuť [3.57M]
28.06.2016 ZML - 2016/25 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zmluvy stiahnuť [324.66K]
20.04.2016 ZML - 2016/40 Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov na zber šatstva Zmluvy stiahnuť [529.57K]
02.01.2017 ZML - 2017/02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Jakubova Voľa - ... Zmluvy stiahnuť [37.97K]
02.01.2017 ZML - 2017/01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Jakubova Voľa - ... Zmluvy stiahnuť [38.89K]
16.12.2015 Zmluva o založení združenia EUROVELO 11 Zmluvy
25.01.2017 ZML - 2017/03 Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb HiREKON, s. r. o. Prešov Zmluvy stiahnuť [1.48M]
30.01.2017 ZML - 2016/33 Darovacia zmluva Východoslovenská energetika Holding, a. s. Zmluvy stiahnuť [472.13K]
02.01.2017 ZML - 2017/05 Zmluva o poskytovaní služieb Jozef Kovalčík Zmluvy stiahnuť [336.43K]
16.01.2017 ZML - 2017/08 Zmluva o dielo - odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení VPS, s. r. o. Sabinov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.04.2017 ZML - 2017/09 Dohoda s UPSVaR 17/37/054/9/ CnTP A3 831 03 Zmluvy stiahnuť [579.96K]
05.05.2017 ZML - 2017/10 Dohoda s UPSVaR 17/37/52A/67 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [451.66K]
22.02.2017 ZML - 2017/ 06 Dodatok č. 1 k dohode č 16/37/52A/302 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [307.20K]
28.04.2017 ZML - 2017/ 07 Dodatok č. 1 - Výpoveď k licenčnej zmluve DATALAN, a.s. Zmluvy stiahnuť [32.55K]
09.05.2017 ZML - 2017/11 Dohoda o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanice DBČ Komunálna poisťovňa Zmluvy stiahnuť [779.34K]
31.05.2017 ZML - 2017/12 Dohoda č. 17/37/012/99 o MOS ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [709.47K]
27.06.2017 ZML - 2017/13 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Dobrovoľný hasičský zbor SR Zmluvy stiahnuť [1.28M]
31.01.2017 ZML - 2017/04 Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb Obec Petrovany Zmluvy stiahnuť [219.45K]
10.07.2017 ZML - 2017/14 Zmluva o dielo - PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
28.07.2017 ZML - 2017/17 Dohoda č. 17/37/52A/100 Dobrovoľnícka činnosti ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [450.46K]
28.07.2017 ZML - 2017/18 Dohoda č. 17/37/054/252-CnTP-A3 Aktivita č. 3 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [574.14K]
01.08.2017 ZML - 2017/ 20 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 Prešovský samosprávny kraj Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.05.2017 ZML - 2017/19 Grantová zmluva (2% z dane) Komunitná nadácia Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [45.02K]
10.08.2017 ZML - 2017 / 22 Úrazové poistenie pre DBČ ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [9.55M]
09.08.2017 ZML - 2017 / 21 Darovacia zmluva - finančný príspevok Mgr. Ďurišová Viera Zmluvy stiahnuť [0.00B]
16.04.2015 ZML - 2015/19 Dodatok č. 1 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT Lipany Zmluvy stiahnuť [319.75K]
16.03.2016 ZML - 2016/45 Dodatok č.2 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT LIpany Zmluvy stiahnuť [293.54K]
27.09.2016 ZML - 2016/46 Dodatok č.3 k Zmluve 9/2015 o poskytovaní služieb ZOHT Lipany Zmluvy stiahnuť [323.63K]
16.08.2017 ZML - 2017/23 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu ENI cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UK Agentúra regionálneho rozvoja Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.07.2017 ZML-2017/16 Zmluva o poskytnutí služby SP MUSIC, s. r.o. Lipany Zmluvy stiahnuť [378.91K]
31.08.2017 ZML - 2017/27 Dodatok č. 2 k zmluve o SOÚ Stavebný úrad Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [1.09M]
04.09.2017 ZML - 2017/25 Zámenná zmluva pozemkov Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [1.08M]
02.08.2017 ZML-2017/15 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML-2017/14 Ing. arch. Peter Marcinko, autorizovaný ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
06.09.2017 ZML - 2017/26 Zmluva o pripojení do distribučnej siete (plyn) SPP - distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.86M]
04.09.2017 ZML-2017/24 Zmluva o dielo na vypracovanie PD - IBV k Rožkovanom Váhoprojekt, s. r. o. Prešov Zmluvy stiahnuť [475.27K]
19.10.2017 ZML - 2017/34 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluvy stiahnuť [306.03K]
13.10.2017 ZML - 2017/29 Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Online zbierka firiem, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [315.23K]
07.12.2015 ZML - 2015/20 PZP SB-622AL Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [72.81K]
20.11.2017 ZML - 2017 / 30 Úrazové poistenie pre MOS 21.11.2017 - 20.11.2018 pre 4 osoby MOS Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [8.94M]
12.12.2017 ZML - 2017 / 32 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Zmluvy stiahnuť [1.56M]
12.12.2017 ZML - 2017 / 31 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.12M]
15.12.2017 ZML - 2017 / 33 Kúpna zmluva - varný kotol Mgr. Branislav Lanščák Zmluvy stiahnuť [33.57K]
09.03.2018 ZML - 2018 / 11 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [3.31M]
09.01.2018 ZML - 2018 / 03 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017 Hirekon, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [110.45K]
09.01.2018 ZML - 2018 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Stolný tenis Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.01.2018 ZML - 2018 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Futbalový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.01.2018 ZML - 2018 / 04 Zmluva o predaji použitého zariadenia VSE, a.s. Zmluvy stiahnuť [223.91K]
20.03.2018 ZML - 2018 / 12 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na r. 2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluvy stiahnuť [1.19M]
05.02.2018 ZML - 2018 / 05 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [467.57K]
12.02.2018 ZML - 2018 / 06 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [21.00K]
12.02.2018 ZML - 2018 / 07 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [20.88K]
28.12.2017 ZML 2017 / 36 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na vypr. PD J.V.-IBV Rožkovany VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [293.57K]
13.10.2017 ZML 2017 / 35 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na vypr. PD J.V.-IBV Rožkovany VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [375.16K]
31.01.2018 ZML - 2018 / 08 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch TerraSpol, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [781.17K]
05.03.2018 ZML - 2018 / 10 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ CZŠ Sabinov Zmluvy stiahnuť [20.70K]
02.09.2016 ZML - 2016 / 39 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - kuchynský odpad Inta, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [477.14K]
21.02.2018 ZML - 2018 / 09 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
26.04.2018 ZML - 2018 / 14 Dohoda č. 18/37/010/21 uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [964.40K]
30.04.2018 ZML - 2018 / 15 Dohoda č. 18/37/52A/49 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [457.95K]
04.05.2018 ZML - 2018 / 16 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [801.04K]
28.12.2017 ZML - 2017 / 37 Dodatok č. 2 Príloha č. 1 k Zmluva VSNO707201505 ENVI - PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [599.78K]
20.03.2018 ZML - 2018 / 13 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" VÁHOPROJEKT, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [750.32K]
24.05.2018 ZML - 2018 / 17 Dohoda č. 18/37/012/104 uzatvorená podľa §12 ods.3 písm.b) bod 4 resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [690.56K]
29.05.2018 ZML - 2018 / 19 Dohoda č. 18/37/054/88-CnTP-A3 Aktivita č. 3 uzatvorená podľa §54 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [481.96K]
29.05.2018 ZML - 2018 / 18 Zmluva o dielo č. 1354/2018/AIV (zaevidovanie pripojenia na VV) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.46M]
18.06.2018 ZML - 2018 / 22 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [922.10K]
25.06.2018 ZML - 2018 / 20 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.70M]
26.06.2018 ZML - 2018 / 21 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [804.58K]
20.07.2018 ZML - 2018 / 23 Zmluva o dielo (Rekonštrukcia obecného rozhlasu) MK hlas, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [414.31K]
27.07.2018 ZML - 2018 / 24 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-2018/452/091 (Súprava povodňovej záchrannej služby) Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra ... Zmluvy stiahnuť [2.85M]
12.07.2018 ZML - 2018 / 25 Darovacia zmluva Mgr. Viera Ďurišová Zmluvy stiahnuť [41.69K]
08.08.2018 ZML - 2018 / 27 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.58M]
08.08.2018 ZML - 2018 / 28 Zmluva o kontrolnej činnosti - Príloha č. 1 EKOTEC, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [277.14K]
24.08.2018 ZML - 2018 / 29 Dohoda č. 18/37/52A/104 (dobrovoľnícka služba) ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [454.72K]
20.08.2018 ZML - 2018 / 30 Zmluva o poskytnutí grantu 2 % Komunitná nadácia Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [52.54K]
04.09.2018 ZML - 2018 / 31 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (DBČ) Komunálna poisťovňa a.s. Zmluvy stiahnuť [761.50K]
20.08.2018 ZML - 2018 / 33 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ZML-/2018/09 Ing. Kropuch Albín, Ing. Kropuch ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.08.2018 ZML - 2018 / 34 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [971.64K]
28.09.2018 ZML - 2018 / 35 Zmluva o dielo CBR, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
12.10.2018 ZML - 2018 / 36 Mandátová zmluva (Stavebný dozor k rekonštrukcii MK) Bc. Koscelník Jozef, Ing. Koscelníková ... Zmluvy stiahnuť [133.87K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 37 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu do (KD) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluvy stiahnuť [306.62K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 38 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu (MŠ) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluvy stiahnuť [316.10K]
15.10.2018 ZML - 2018 / 39 Dodatok č. 2 Príloha č. 1 k Zmluve VSN0707201505 ENVI-PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [144.52K]
06.11.2018 ZML - 2018 / 40 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (MOS) Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [309.06K]
07.11.2018 ZML - 2018 / 41 Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie TD, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [335.23K]
26.11.2018 ZML - 2018 / 42 Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby TerraSpol, s.r. o. Zmluvy stiahnuť [442.93K]
11.10.2018 ZML - 2018 / 43 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [421.16K]
03.12.2018 ZML - 2018 / 44 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
10.12.2018 ZML - 2018 / 45 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo k ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
27.12.2018 ZML - 2018 / 47 Zmluva o predaji použitého zariadenia Východoslovenská energetika a.s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.01.2019 ZML - 2019 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2019) Stolnotenisový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [78.99K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2019) Futbalový oddiel Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [79.42K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 03 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2018 HIREKON, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.01.2019 ZML - 2019 / 04 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Cirkevná základná škola Sabinov Zmluvy stiahnuť [47.50K]
09.01.2019 ZML - 2019 / 04 Zmluva o poskytnutí finannčných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Cirkevná základná škola Sabinov Zmluvy stiahnuť [47.50K]
16.01.2019 ZML - 2019 / 05 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [47.25K]
23.01.2019 ZML - 2019 / 06 Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/140 KOMENSKÝ, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [557.02K]
12.02.2019 ZML - 2019 / 09 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [176.82K]
14.10.2010 ZML - 2010 / 13 Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [90.67K]
31.12.2004 ZML - 2004 / 17 Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [74.33K]
13.03.2019 ZML - 2019 / 12 Darovacia zmluva Mgr. Viera Ďurišová Zmluvy stiahnuť [41.67K]
29.03.2019 ZML - 2019 / 15 Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota Prešov Zmluvy stiahnuť [284.06K]
18.03.2019 ZML - 2019/13 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [854.38K]
28.03.2019 ZML - 2019/14 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo ZML - 2018/35 CBR, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [744.82K]
31.03.2019 ZML - 2019/16 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva (Verejné obstarávanie) ALI TENDER s.r.o. Zmluvy stiahnuť [561.95K]
11.04.2019 ZML - 2019 / 17 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Ľubomír Ludvik Zmluvy stiahnuť [323.42K]
17.04.2019 ZML - 2019 / 18 Zmluva o dielo č. 06./2019 Ing. Vladimír Hrico Zmluvy stiahnuť [268.72K]
17.04.2019 ZML - 2019 / 19 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2019 Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [255.49K]
24.04.2019 ZML - 2019 / 20 Rámcová kúpna zmluva na dodanie a odber tovaru Anton Šarišský Zmluvy stiahnuť [243.26K]
30.04.2019 ZML - 2019 / 21 Dohoda č. 19/37/50J/NS/39 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [1.19M]
30.04.2019 ZML - 2019 / 22 Dohoda č. 19/37/010/27 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [380.68K]
09.05.2019 ZML - 2019 / 23 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky Zmluvy stiahnuť [568.84K]
30.05.2019 ZML - 2019 / 24 Dohoda č. 19/37/012/84 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [291.49K]
04.06.2019 ZML - 2019 / 25 Partnership Agreement (ref: HUSKROUA/1702/3.1/0082) Velykyj Bereznyj village council, Charitable ... Zmluvy stiahnuť [125.26K]
10.06.2019 ZML - 2019 / 26 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ UPJŠ v Košiciach Zmluvy stiahnuť [356.43K]
03.07.2019 ZML - 2019 / 27 Grantová zmluva č. 95/2019 (2%) Komunitná nadácia - Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.07.2019 ZML - 2019 / 28 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [326.80K]
18.07.2019 ZML - 2019 / 29 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Periskop s.r.o. Zmluvy stiahnuť [433.77K]
29.07.2019 ZML - 2019 / 30 Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorínov TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.31M]
21.08.2019 ZML - 2019 / 31 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil) Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [499.15K]
23.09.2015 ZML - 2015 / 25 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ... Zmluvy stiahnuť [122.00K]
16.09.2019 ZML - 2019 / 32 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení SPP - Distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [134.72K]
01.10.2019 ZML - 2019 / 33 Grant Contract HUSKROUA/1702/3.1/0082 The Ministry of Foreign Affairs ... Zmluvy stiahnuť [5.47M]
04.10.2019 ZML - 2019 / 34 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.54M]
04.10.2019 ZML - 2019 / 35 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na porátli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.58M]
24.10.2019 ZML - 2019 / 36 Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb PaedDr. Zuzana Zvirinská Zmluvy stiahnuť [43.60K]
05.11.2019 ZML - 2019 / 37 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Seniorvital, n.o. Zmluvy stiahnuť [80.17K]
12.11.2019 ZML - 2019 / 38 Kúpna zmluva č. 022019 na dodávku "Bravčového, hovädzieho, kuracieho mäsa a mäsových výrobkov a vnútorností" TAMILA, spol. s r.o. Zmluvy stiahnuť [362.72K]
13.11.2019 ZML - 2019 / 39 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201914218 Disig, a. s. Zmluvy stiahnuť [623.74K]
15.11.2019 ZML - 2019 / 40 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [327.87K]
05.12.2019 ZML - 2019 / 41 Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rozhoží Lindstrom, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [191.19K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 03 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na CVČ na rok 2020 Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [47.03K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 01 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (Stolnotenisový oddiel) Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [37.40K]
09.01.2020 ZML - 2020 / 02 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (Futbalový oddiel) Telovýchovná jednota TJ SOKOL ŠM ... Zmluvy stiahnuť [0.00B]
15.01.2020 ZML - 2020 / 04 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2019 Hirekon, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [583.03K]
22.01.2020 ZML - 2020 / 05 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - Jednota dôchodcov Jednota dôchodcov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
19.02.2020 ZML - 2020 / 06 Zmluva o reklame Marius Pedersen, a.s. Zmluvy stiahnuť [182.21K]
27.03.2020 ZML-2020/07 Zmluva č.1420 234 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej Republiky Zmluvy stiahnuť [565.75K]
16.04.2020 ZML - 2020/08 Darovacia zmluva Mgr. Bidovská Alexandra, MBA Zmluvy stiahnuť [367.44K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 12 Zmluva o bežnom účte REZERVNÝ FOND Zmluvy stiahnuť [251.39K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 10 Zmluva o bežnom účte POTRAVINOVÝ Zmluvy stiahnuť [253.85K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 11 Zmluva o bežnom účte SOCIÁLNY FOND Zmluvy stiahnuť [250.90K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 09 Zmluva o grantovom účte Zostatky nevyčerpaných dotácií Zmluvy stiahnuť [269.47K]
23.04.2020 ZML - 2020 / 13 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na sociálnu službu Seniorvital, n . o . ... Zmluvy stiahnuť [623.52K]
05.05.2020 ZML - 2020 / 15 - Dodatok č. 1 k Zmluve o likvidácii drobného stavebného odpadu CBR spol. s r. o. ... Zmluvy stiahnuť [110.09K]
09.06.2020 ZML - 2020 / 17 - Darovacia zmluva Nadácia TA 3 Zmluvy stiahnuť [295.38K]
24.06.2020 ZML - 2020 / 18 Dodatok č. 1 k Zmluve č. VSN0707201505 ENVI PAK a.s. Bratislava Zmluvy stiahnuť [457.00K]
29.07.2020 ZML - 2020 / 20 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - HUSKROUA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.07.2020 ZML - 2020 / 21 - Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu SPP - distribúcia , a.s. Zmluvy stiahnuť [1.07M]
31.07.2020 ZML - 2020 / 22 Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní - odpady Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [334.07K]
01.08.2020 ZML - 2020 / 23 Dohoda č. 20/37/012/188 - § 12 UPSVaR, Prešovva Zmluvy stiahnuť [0.00B]
14.09.2020 ZML - 2020 / 24 - Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemku E KN 405/2 Bezodplatný prevod Zmluvy stiahnuť [0.00B]
25.09.2020 ZML - 2020 / 26 - Zmluva o dielo č. 100923/2020 - Multispoločenské a kultúrne centrum v obci Jakubova Voľa UNISTAV, s.r.o. Prešov Zmluvy stiahnuť [0.00B]
24.09.2020 ZML-2020/25 - Zmluva vykonávaní a výkupe papiera Zber a výkup papiera Zmluvy stiahnuť [499.88K]
30.09.2020 ZML - 2020 / 27 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Jakubova Voľa - Vykurovanie ENERTOP, s.r.o. Dubovica Zmluvy stiahnuť [8.13M]
07.10.2020 ZML - 2020 / 28 - Zmluva o dielo "Odvodnenie budovy obecného úradu ENERTOP , s. r. o. ... Zmluvy stiahnuť [7.23M]
08.10.2020 ZML - 2020 / 29 - Mandátna zmluva - stavebný dozor Multispoločenské centrum ORIM - TENDER, s. r. ... Zmluvy stiahnuť [483.68K]
12.10.2020 ZML - 2020/30 - Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, DSO a separovaným odpadom Marius Pedersen, a.s. , Trenčín Zmluvy stiahnuť [463.33K]
16.10.2020 ZML 2020 / 31- Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR Zmluvy stiahnuť [1.43M]
19.10.2020 ZML - 2020 / 32 Zmluva o výpožičke MŠ Ministerstvo školstva SR Zmluvy stiahnuť [351.32K]
29.05.2020 ZM_ - 2020 / 16 Dohoda č. 20/37/012/103 ÚPSVaR Prešov Zmluvy stiahnuť [902.07K]
21.10.2020 ZML - 2020 / 33 - Dohoda č.20/37/012/349 podľa §12 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [406.14K]
01.12.2020 ZML - 2020 / 34 – Zmluva o dodávke elektriny JV 68 Východoslovenská energetika a.s. Zmluvy stiahnuť [1.17M]
08.12.2020 ZML - 2020 / 35 – Darovacia zmluva - vecný dar Ing. Peter Ďuriš Zmluvy stiahnuť [0.00B]
09.12.2020 ZML - 2020 / 36 – Zmluva o výpožičke tabletu pre účely sčítania obyvateľov 2021 Štatistický úrad SR, Bratislava Zmluvy stiahnuť [399.84K]
22.12.2020 ZML - 2020 / 37 - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Odvodnenie budovy OcZ ENERTOP , s. r. o. ... Zmluvy stiahnuť [942.70K]
05.01.2021 ZML - 2020 / 40 - Dodatok č. 2 k Zmluve Grant Contract HUSKROUA/1702/3.1/0082 HUSKROUA Zmluvy stiahnuť [0.00B]
22.01.2021 ZML - 2021 / 01 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [336.82K]
28.01.2021 ZML - 2021 / 02 - Dodatok č. 2 k Zmluve o likvidácií drobného stavebného odpadu CBR, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [521.06K]
29.01.2021 ZML - 2021 / 03 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb HIREKON, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [1.60M]
05.02.2021 ZML - 2021 / 04 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie 2 Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [336.87K]
10.02.2021 ZML - 2021 / 05 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (futbalový oddiel) Telovýchovná jednota Sokol Jakubova Voľa ... Zmluvy stiahnuť [377.43K]
10.02.2021 ZML - 2021 / 06 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (stolný tenis) Telovýchovná jednota Sokol Jakubova Voľa Zmluvy stiahnuť [375.65K]
10.02.2021 ZML - 2021 / 07 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (klub dôchodcov) Základná organizácia Jednoty dôchodcov na ... Zmluvy stiahnuť [377.41K]
18.02.2021 ZML - 2021 / 08 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie 20.02.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [336.69K]
23.02.2021 ZML - 2021 / 09 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.07M]
03.03.2021 ZML - 2021 / 10 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie 06.03.2021 Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [337.82K]
17.03.2021 ZML - 2021 / 11 - Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke tabletu Štatistický úrad SR, Bratislava Zmluvy stiahnuť [193.75K]
19.03.2021 ZML - 2021 / 12 - Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Seniorvital, n.o. Zmluvy stiahnuť [1.75M]
23.03.2021 ZML - 2021 / 13 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 12 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.01M]
25.03.2021 ZML - 2021 / 14 - Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na činnosť CVČ v Pečovskej Novej Vsi Obec Pečovská Nová Ves Zmluvy stiahnuť [640.50K]
29.03.2021 ZML - 2021 / 15 - Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na činnosť CVČ Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [621.25K]
30.03.2021 ZML - 2021 / 16 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie Poliklinika Sabinov, n.o. Zmluvy stiahnuť [338.09K]
28.04.2021 ZML - 2021 / 17 - Zmluva o poskytovaní služieb - skríningové testovanie 01. 05. 2021 Poliklinika Sabinov, n. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
18.05.2021 ZML - 2021 / 18 - Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarná ochrana Zmluvy stiahnuť [1.41M]
14.07.2021 ZML - 2021 / 19 - Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností Ing. Albín Kropuch Zmluvy stiahnuť [693.87K]
02.08.2021 ZML - 2021 / 20 - Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2134/2016 MADE spol. s r. o. Zmluvy stiahnuť [454.12K]
12.08.2021 ZML - 2021 / 21 - Zmluva o dielo č.7003/2021/RVP/ZoP Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.03M]
25.08.2021 ZML - 2021 / 22 - Dohoda č. 21/37/012/125 podľa § 12 ÚPSVaR Zmluvy stiahnuť [1.40M]
30.08.2021 ZML - 2021 / 23 - Dodatok č. 1 k zmluve č.50-000141082PO2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
01.10.2021 ZML - 2021 / 24 - Dodatok č. 2 - Addendum N°3 of the Grant Contract Huskroua/1702/3.1/0082 HUSKROUA Zmluvy stiahnuť [4.37M]
18.10.2021 ZML - 2021 / 25 - Zmluva o poskytnutí služieb, nahratie a vydanie hudobného nosiča Europolis collegium, o.z. Huskroua Zmluvy stiahnuť [0.00B]
29.12.2003 ZML - 2003 / 07 - Zmluva o založení " Združenia obcí hornej Torysy" Združenie obcí hornej Torysy Zmluvy stiahnuť [1.52M]
08.11.2021 ZML - 2021 / 26 - Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve č. ZoP/2018/198-BZ Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.72M]
16.11.2021 ZML - 2021 / 27 - Zmluva o prevode vlastníctva č. 01650/2021-PKZP-K40189/21.00 Slovenský pozemkový fond Zmluvy stiahnuť [1.52M]
16.11.2021 ZML - 2021 / 28 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil) Slovak Telekom, a.s. Zmluvy stiahnuť [1.01M]
17.12.2021 ZML - 2021 / 30 - Grantová zmluva č. 140/2021 Komunitná nadácia - Modrá Torysa Zmluvy stiahnuť [0.00B]
20.12.2021 ZML - 2021 / 31 - Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000351121 SPP - distribúcia, a.s. Zmluvy stiahnuť [4.34M]
13.12.2021 ZML - 2021 / 29 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle § 269 ods.2 Europolis collegium, o.z. Zmluvy stiahnuť [372.06K]
22.12.2021 ZML - 2021 / 32 - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácii TerraSpol, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [364.12K]
27.12.2021 ZML - 2021 / 33 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti CKN p. č. 309/45, 302/2, ... Zmluvy stiahnuť [247.02K]
27.12.2021 ZML - 2021 / 34 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti CKN p. č. 309/21 Zmluvy stiahnuť [235.07K]
13.01.2022 ZML - 2021 / 36 - Zmluva č. 1666/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ... Zmluvy stiahnuť [1.15M]
31.12.2021 ZML - 2021 / 35 - Príloha č. 1 k Zmluve č. VSN0707201505 ENVI - PAK, a.s. Zmluvy stiahnuť [353.37K]
07.01.2022 ZML - 2022 / 1 - Kúpna zmluva interiérové vybavenie Multispoločenské centrum Monaster, s.r o. Zmluvy stiahnuť [581.16K]
31.12.2021 ZML - 2021 / 37 - Zmluva o poskytovaní služieb - výkup papiera Lilly enviro, s.r.o. Zmluvy stiahnuť [793.85K]
07.02.2022 ZML - 2022 / 2 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2022) Telovýchovná jednota Sokol Jakubova Voľa ... Zmluvy stiahnuť [571.33K]
07.02.2022 ZML - 2022 / 3 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2022) Telovýchovná jednota Sokol Jakubova Voľa ... Zmluvy stiahnuť [579.29K]
07.02.2022 ZML - 2022 / 4 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (na rok 2022) Základná organizácia Jednoty dôchodcov na ... Zmluvy stiahnuť [588.50K]
21.02.2022 ZML - 2022 / 5 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ Gymnázium sv. Moniky Prešov Zmluvy stiahnuť [628.79K]
21.02.2022 ZML - 2022 / 6 - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - CVČ Mesto Lipany Zmluvy stiahnuť [647.77K]
23.02.2022 ZML - 2022 / 7 Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Jakubova Voľa Urbeko , s. r. o. ... Zmluvy stiahnuť [940.39K]
01.03.2022 ZML - 2022 / 10 Zmluva o zbere, preprave a zhodnotení stavebného odpadu CBR, s.r. o. Sabinov Zmluvy stiahnuť [1.84M]
02.03.2022 ZML - 2022 / 9 Zmluva o poskytnutí FP na činnosť centra voľného času Súkromné centrum ELBA Prešov Zmluvy stiahnuť [780.10K]
04.03.2022 ZML - 2022 / 11 - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve interiérové vybavenie Multispoločenské centrum Monaster, s. r. o. Zmluvy stiahnuť [0.00B]
31.03.2022 ZMENA VO ZVEREJŇOVANÍ ZMLÚV - od 31.03.2022 sa zmluvy zverejňujú v CENTRÁLNOM REGISTRI ZMLÚV. CRZ Zmluvy

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry – do 30 dní odo dňa zaplatenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
11.05.2015 Faktúry od 1. 4. do 30. 4. 2015 Faktúry stiahnuť [202.06K]
31.03.2015 Faktúry od 01. 01. do 31. 3. 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
31.12.2014 Faktúry 2011 - 2014 Faktúry stiahnuť [128.02K]
09.10.2015 Faktúry od 1. 9. do 30. 9. 2015 Faktúry stiahnuť [27.42K]
10.06.2015 Faktúry od 1. 5. do 31 .5 . 2015 Faktúry stiahnuť [207.04K]
17.07.2015 Faktúry od 1. 6. do 30. 6. 2015 Faktúry stiahnuť [28.20K]
10.08.2015 Faktúry od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 Faktúry stiahnuť [32.32K]
10.09.2015 Faktúry od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 Faktúry stiahnuť [0.00B]
05.11.2015 Faktúry od 1. 10. do 31. 10. 2015 Faktúry stiahnuť [29.29K]
04.12.2015 Faktúry od 1. 11. do 30. 11. 2015 Faktúry stiahnuť [29.23K]
20.01.2016 Faktúry od 1. 12. do 31. 12. 2015 Faktúry stiahnuť [28.21K]
25.05.2016 Faktúry od 01. 01. do 25. 05. 2016 Faktúry stiahnuť [0.00B]
14.07.2016 Faktúry od 26.05.2016 do 13.07.2016 Faktúry stiahnuť [33.58K]
21.07.2016 Faktúry od 14.07.2016 do 20.07.2016 Faktúry stiahnuť [22.94K]
29.07.2016 Faktúry od 21.07.2016 do 29.07.2016 Faktúry stiahnuť [22.00K]
10.08.2016 Faktúry od 30.07.2016 do 09.08.2016 Faktúry stiahnuť [23.97K]
19.08.2016 Faktúry od 10.08.2016 do 19.08.2016 Faktúry stiahnuť [23.33K]
31.08.2016 Faktúry od 20.08.2016 do 31.08.2016 Faktúry stiahnuť [22.73K]
12.09.2016 Faktúry od 01.09.2016 do 10.09.2016 Faktúry stiahnuť [23.67K]
20.09.2016 Faktúry od 11.09.2016 do 20.09.2016 Faktúry stiahnuť [23.43K]
30.09.2016 Faktúry od 21.09.2016 do 30.09.2016 Faktúry stiahnuť [21.64K]
11.10.2016 Faktúry od 01.10.2016 do 10.10.2016 Faktúry stiahnuť [23.85K]
21.10.2016 Faktúry od 11.10.2016 do 20.10.2016 Faktúry stiahnuť [24.26K]
31.10.2016 Faktúry od 21.10.2016 do 31.10.2016 Faktúry stiahnuť [22.60K]
11.11.2016 Faktúry od 01.11.2016 do 10.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [24.85K]
21.11.2016 Faktúry od 11.11.2016 do 20.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [22.29K]
01.12.2016 Faktúry od 21.11.2016 do 30.11.2016 Faktúry Faktúry stiahnuť [22.41K]
07.01.2020 Faktúry od 11.12.2019 do 31.12.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.45K]
11.12.2016 Faktúry od 01.12.2016 do 10.12.2016 Faktúry stiahnuť [24.11K]
21.12.2016 Faktúry od 11.12.2016 do 20.12.2016 Faktúry stiahnuť [24.21K]
31.12.2016 Faktúry od 21.12.2016 do 30.12.2016 Faktúry stiahnuť [23.69K]
11.01.2017 Faktúry od 01.01.2017 do 10.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [73.22K]
22.01.2017 Faktúry od 11.01.2017 do 20.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [127.24K]
01.02.2017 Faktúry od 21.01.2017 do 31.01.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [61.09K]
12.02.2017 Faktúry od 01.02.2017 do 10.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [340.44K]
21.02.2017 Faktúry od 11.02.2017 do 20.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.57K]
01.03.2017 Faktúry od 21.02.2017 do 28.02.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.33K]
12.03.2017 Faktúry od 01.03.2017 do 10.03.2017 Faktúry stiahnuť [199.48K]
21.03.2017 Faktúry od 11.03.2017 do 20.03.2017 Faktúry stiahnuť [136.25K]
02.04.2017 Faktúry od 21.03.2017 do 31.03.2017 Faktúry stiahnuť [76.79K]
11.04.2017 Faktúry od 01.04.2017 do 10.04.2017 Faktúry stiahnuť [293.80K]
20.04.2017 Faktúry od 11.04.2017 do 20.04.2017 Faktúry stiahnuť [337.90K]
30.04.2017 Faktúry od 21.04.2017 do 30.04.2017 Faktúry stiahnuť [333.97K]
10.05.2017 Faktúry od 01.05.2017 do 10.05.2017 Faktúry stiahnuť [340.29K]
21.05.2017 Faktúry od 11.05.2017 do 20.05.2017 Faktúry stiahnuť [336.76K]
01.06.2017 Faktúry od 21.05.2017 do 31.05.2017 Faktúry stiahnuť [333.93K]
11.06.2017 Faktúry od 01.06.2017 do 10.06.2017 Faktúry stiahnuť [338.56K]
21.06.2017 Faktúry od 11.06.2017 do 20.06.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.28K]
02.07.2017 Faktúry od 21.06.2017 do 30.06.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.91K]
11.07.2017 Faktúry od 01.07.2017 do 10.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.52K]
20.07.2017 Faktúry od 11.07.2017 do 20.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.08K]
01.08.2017 Faktúry od 21.07.2017 do 31.07.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.22K]
11.08.2017 Faktúry od 01.08.2017 do 10.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.99K]
21.08.2017 Faktúry od 11.08.2017 do 20.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.97K]
31.08.2017 Faktúry od 21.08.2017 do 31.08.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.77K]
11.09.2017 Faktúry od 01.09.2017 do 10.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.22K]
21.09.2017 Faktúry od 11.09.2017 do 20.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.97K]
02.10.2017 Faktúry od 21.09.2017 do 30.09.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.94K]
10.10.2017 Faktúry od 01.10.2017 do 10.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.64K]
20.10.2017 Faktúry od 11.10.2017 do 20.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.47K]
31.10.2017 Faktúry od 21.10.2017 do 31.10.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.33K]
13.11.2017 Faktúry od 01.11.2017 do 10.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.90K]
21.11.2017 Faktúry od 11.11.2017 do 20.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.99K]
01.12.2017 Faktúry od 21.11.2017 do 30.11.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.14K]
11.12.2017 Faktúry od 01.12.2017 do 10.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [337.76K]
21.12.2017 Faktúry od 11.12.2017 do 20.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [340.94K]
02.01.2018 Faktúry od 21.12.2017 do 31.12.2017 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.00K]
11.01.2018 Faktúry od 01.01.2018 do 10.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.80K]
22.01.2018 Faktúry od 11.01.2018 do 20.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [339.90K]
01.02.2018 Faktúry od 21.01.2018 do 31.01.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.22K]
12.02.2018 Faktúry od 01.02.2018 do 10.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [343.57K]
21.02.2018 Faktúry od 11.02.2018 do 20.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.03K]
28.02.2018 Faktúry od 21.02.2018 do 28.02.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.64K]
12.03.2018 Faktúry od 01.03.2018 do 10.03.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.84K]
21.03.2018 Faktúry od 11.03.2018 do 20.03.2018 Faktúry stiahnuť [336.24K]
03.04.2018 Faktúry od 21.03.2018 do 31.03.2018 Faktúry stiahnuť [336.37K]
11.04.2018 Faktúry od 01.04.2018 do 10.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.83K]
23.04.2018 Faktúry od 11.04.2018 do 20.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.02K]
02.05.2018 Faktúry od 21.04.2018 do 30.04.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.96K]
11.05.2018 Faktúry od 01.05.2018 do 10.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [339.43K]
21.05.2018 Faktúry od 11.05.2018 do 20.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [335.75K]
31.05.2018 Faktúry od 21.05.2018 do 31.05.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.05K]
11.06.2018 Faktúry od 01.06.2018 do 10.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.92K]
21.06.2018 Faktúry od 11.06.2018 do 20.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.62K]
02.07.2018 Faktúry od 21.06.2018 do 30.06.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [334.55K]
11.07.2018 Faktúry od 01.07.2018 do 10.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.28K]
20.07.2018 Faktúry od 11.07.2018 do 20.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [338.93K]
11.12.2018 Faktúry od 01.12.2018 do 10.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.05K]
21.12.2018 Faktúry od 11.12.2018 do 20.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.57K]
31.07.2018 Faktúry od 21.07.2018 do 31.07.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.38K]
10.08.2018 Faktúry od 01.08.2018 do 10.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [333.96K]
20.08.2018 Faktúry od 11.08.2018 do 20.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [343.28K]
01.01.2019 Faktúry od 21.12.2018 do 31.12.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.70K]
31.08.2018 Faktúry od 21.08.2018 do 31.08.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.60K]
11.09.2018 Faktúry od 01.09.2018 do 10.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.18K]
21.09.2018 Faktúry od 11.09.2018 do 20.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.18K]
01.10.2018 Faktúry od 21.09.2018 do 30.09.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.58K]
12.10.2018 Faktúry od 01.10.2018 do 10.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.18K]
22.10.2018 Faktúry od 11.10.2018 do 20.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.13K]
31.10.2018 Faktúry od 21.10.2018 do 31.10.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.90K]
12.11.2018 Faktúry od 01.11.2018 do 10.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.61K]
21.11.2018 Faktúry od 11.11.2018 do 20.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.12K]
30.11.2018 Faktúry od 21.11.2018 do 30.11.2018 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.52K]
11.01.2019 Faktúry od 01.01.2019 do 10.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.42K]
21.01.2019 Faktúry od 11.01.2019 do 20.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.80K]
01.02.2019 Faktúry od 21.01.2019 do 31.01.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.50K]
11.02.2019 Faktúry od 01.02.2019 do 10.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.41K]
21.02.2019 Faktúry od 11.02.2019 do 20.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.84K]
01.03.2019 Faktúry od 21.02.2019 do 28.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.84K]
11.03.2019 Faktúry od 01.03.2019 do 10.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.01K]
21.03.2019 Faktúry od 11.03.2019 do 20.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.94K]
01.04.2019 Faktúry od 21.03.2019 do 31.03.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.75K]
11.04.2019 Faktúry od 01.04.2019 do 10.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [374.64K]
24.04.2019 Faktúry od 11.04.2019 do 20.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.24K]
02.05.2019 Faktúry od 21.04.2019 do 30.04.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.06K]
14.05.2019 Faktúry od 01.05.2019 do 10.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.86K]
21.05.2019 Faktúry od 11.05.2019 do 20.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.49K]
04.06.2019 Faktúry od 21.05.2019 do 31.05.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.55K]
11.06.2019 Faktúry od 01.06.2019 do 10.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.62K]
21.06.2019 Faktúry od 11.06.2019 do 20.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.79K]
01.07.2019 Faktúry od 21.06.2019 do 30.06.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.17K]
11.07.2019 Faktúry od 01.07.2019 do 10.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.66K]
19.07.2019 Faktúry od 11.07.2019 do 19.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.42K]
01.08.2019 Faktúry od 20.07.2019 do 31.07.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.83K]
21.08.2019 Faktúry od 01.08.2019 do 20.08.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.11K]
02.09.2019 Faktúry od 21.08.2019 do 31.08.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.28K]
11.09.2019 Faktúry od 01.09.2019 do 10.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.04K]
23.09.2019 Faktúry od 11.09.2019 do 20.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.75K]
01.10.2019 Faktúry od 21.09.2019 do 30.09.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.99K]
11.10.2019 Faktúry od 01.10.2019 do 10.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.30K]
21.10.2019 Faktúry od 11.10.2019 do 20.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.55K]
04.11.2019 Faktúry od 21.10.2019 do 31.10.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.02K]
12.11.2019 Faktúry od 01.11.2019 do 10.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.48K]
21.11.2019 Faktúry od 11.11.2019 do 20.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.32K]
02.12.2019 Faktúry od 21.11.2019 do 30.11.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.38K]
17.12.2019 Faktúry od 01.12.2019 do 10.12.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.65K]
22.01.2020 Faktúry od 01.01.2020 do 20.01.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [378.52K]
03.02.2020 Faktúry od 21.01.2020 do 31.01.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.82K]
11.02.2020 Faktúry od 01.02.2020 do 10.02.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.76K]
24.02.2020 Faktúry od 11.02.2019 do 20.02.2019 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.18K]
02.03.2020 Faktúry od 21.02.2020 do 29.02.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.39K]
12.03.2020 Faktúry od 01.03.2020 do 10.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.48K]
20.03.2020 Faktúry od 11.03.2020 do 20.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.14K]
31.03.2020 Faktúry od 21.03.2020 do 31.03.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.76K]
14.04.2020 Faktúry od 01.04.2020 do 10.04.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.02K]
27.04.2020 Faktúry od 11.04.2020 do 20.04.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.50K]
05.05.2020 Faktúry od 21.04.2020 do 30.04.2020 Faktúry stiahnuť [368.02K]
13.05.2020 Faktúry od 01.05.2020 do 10.05.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.61K]
22.05.2020 Faktúry od 11.05.2020 do 20.05.2020 Faktúry stiahnuť [367.92K]
02.06.2020 Faktúry od 21.05.2020 do 31.05.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.16K]
19.06.2020 Faktúry od 01.06.2020 do 10.06.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.21K]
03.07.2020 Faktúry od 11.06.2020 do 30.06.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.25K]
20.07.2020 Faktúry od 01.07.2020 do 20.07.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.12K]
04.08.2020 Faktúry od 21.07.2020 do 31.07.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.00K]
12.08.2020 Faktúry od 01.08.2020 do 10.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.97K]
24.08.2020 Faktúry od 11.08.2020 do 20.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.18K]
17.09.2020 Faktúry od 01.09.2020 do 10.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.07K]
04.09.2020 Faktúry od 21.08.2020 DO 31.08.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.71K]
22.09.2020 Faktúry od 11.09.2020 do 20.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.45K]
01.10.2020 Faktúry od 21.09.2020 do 30.09.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.14K]
13.10.2020 Faktúry od 01.10.2020 do 10.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.53K]
29.10.2020 Faktúry od 11.10.2020 do 20.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.29K]
06.11.2020 Faktúry od 21.10.2020 do 31.10.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.79K]
18.11.2020 Faktúry od 01.11.2020 do 10.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.58K]
24.11.2020 Faktúry od 11.11.2020 do 20.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.84K]
08.12.2020 Faktúry od 21.11.2020 do 30.11.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.34K]
15.12.2020 Faktúry od 01.12.2020 do 10.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.88K]
23.12.2020 Faktúry od 11.12.2020 do 20.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.94K]
11.01.2021 Faktúry od 21.12.2020 do 31.12.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.19K]
15.01.2021 Faktúry od 01.01.2021 do 10.01.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.22K]
25.01.2021 Faktúry od 11.01.2021 do 20.01.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.06K]
05.02.2021 Faktúry od 21.01.2021 do 31.01.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.33K]
15.02.2021 Faktúry od 01.02.2021 do 10.02.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.62K]
25.02.2021 Faktúry od 11.02.2021 do 20.02.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
03.03.2021 Faktúry od 21.02.2021 do 28.02.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.34K]
16.03.2021 Faktúry od 01.03.2021 do 10.03.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [373.63K]
29.03.2021 Faktúry od 11.03.2021 do 20.03.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.46K]
07.04.2021 Faktúry od 21.03.2021 do 31.03.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
15.04.2021 Faktúry od 01.04.2021 do 10.04.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.17K]
02.05.2021 Faktúry od 11.04.2021 do 20.04.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.86K]
03.05.2021 Faktúry od 21.04.2021 do 30.04.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.03K]
16.05.2021 Faktúry od 01.05.2021 do 10.05.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.43K]
25.05.2021 Faktúry od 11.05.2021 do 20.05.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.46K]
08.06.2021 Faktúry od 21.05.2021 do 31.05.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.80K]
15.06.2021 Faktúry od 01.06.2021 do 10.06.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.45K]
25.06.2021 Faktúry od 11.06.2021 do 20.06.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.45K]
06.07.2021 Faktúry od 21.06.2021 do 30.06.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.78K]
16.07.2021 Faktúry od 01.07.2021 do 10.07.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.06K]
26.07.2021 Faktúry od 11.07.2021 do 20.07.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.93K]
04.08.2021 Faktúry od 21.07.2021 do 31.07.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.60K]
15.08.2021 Faktúry od 01.08.2021 do 10.08.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.91K]
26.08.2021 Faktúry od 11.08.2021 do 20.08.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
05.09.2021 Faktúry od 21.08.2021 do 31.08.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.34K]
16.09.2021 Faktúry od 01.09.2021 do 10.09.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.76K]
21.09.2021 Faktúry od 11.09.2021 do 20.09.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.44K]
06.10.2021 Faktúry od 21.09.2021 do 30.09.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.22K]
14.10.2021 Faktúry od 01.10.2021 do 10.10.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.96K]
25.10.2021 Faktúry od 11.10.2021 do 20.10.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.91K]
04.11.2021 Faktúry od 21.10.2021 do 31.10.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.46K]
15.11.2021 Faktúry od 01.11.2021 do 10.11.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.16K]
29.11.2021 Faktúry od 11.11.2021 do 20.11.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.54K]
06.12.2021 Faktúry od 21.11.2021 do 30.11.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.48K]
16.12.2021 Faktúry od 01.12.2021 do 10.12.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [373.54K]
25.07.2021 Investičné faktúry od 11.07.2021 do 20.07.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
05.09.2021 Investičné faktúry od 21.08.2021 do 31.08.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.09K]
16.09.2021 Investičné faktúry od 01.09.2021 do 10.09.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.97K]
15.10.2021 Investičné faktúry od 01.10.2021 do 10.10.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
06.12.2021 Investičné faktúry od 21.11.2021 do 30.11.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.08K]
20.12.2021 Investičné faktúry od 11.12.2021 do 20.12.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
06.10.2021 Investičné faktúry od 21.09.2021 do 30.09.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
28.12.2021 Faktúry od 11.12.2021 do 20.12.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.94K]
16.02.2020 Faktúry od 01.02. 2020 do 10.02.2020 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.11K]
07.01.2022 Faktúry od 21.12.2021 do 31.12.2021 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.22K]
18.01.2022 Faktúry od 01.01.2022 do 10.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.86K]
18.01.2022 Investičné faktúry od 01.01.2022 do 10.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.05K]
27.01.2022 Faktúry od 11.01.2022 do 20.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.06K]
27.01.2022 Investičné faktúry od 11.01.2022 do 20.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.71K]
07.02.2022 Faktúry od 21.01.2022 do 31.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.20K]
07.02.2022 Investičné faktúry od 21.01.2022 do 31.01.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.03K]
20.02.2022 Faktúry od 01.02.2022 do 10.02.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [375.98K]
28.02.2022 Faktúry od 11.02.2022 do 20.02.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
07.03.2022 Faktúry od 21.02.2022 do 28.02.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.05K]
11.03.2022 Investičné faktúry od 21.02.2022 do 10.03.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
11.03.2022 Faktúry od 01.03.2022 do 10.03.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.46K]
21.03.2022 Faktúry od 11.03.2022 do 20.03.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.27K]
04.04.2022 Faktúry od 21.03.2022 do 31.03.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.76K]
11.04.2022 Faktúry od 01.04.2022 do 10. 04.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.02K]
20.04.2022 Faktúry od 11.04.2022 do 20.04.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.02K]
04.04.2022 Investičné faktúry od 21.03.2022 do 31.03.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
20.04.2022 Investičné faktúry od 11.04.2022 do 20.04.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
22.02.2022 Investičné faktúry od 10.02.2022 do 20.02.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.00K]
03.05.2022 Faktúry od 21.04.2022 do 30.04.2022 - žiadne Faktúry Faktúry
12.05.2022 Faktúry od 01.05.2022 do 10. 05. 2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [375.91K]
12.05.2022 Investičné faktúry od 01.05.2022 do 10. 05. 2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
24.05.2022 Faktúry od 11.05.2022 do 20.05.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.70K]
05.06.2022 Faktúry od 21.05.2022 do 31.05.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
14.06.2022 Faktúry od 01.06.2022 do 10.06.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.61K]
07.06.2022 Investičné faktúry od 11.05.2022 do 31.05.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
24.06.2022 Faktúry od 11.06.2022 do 20.06.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.51K]
05.07.2022 Faktúry od 21.06.2022do 30.06.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.39K]
15.07.2022 Faktúry od 01.07.2022 do 10.07.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.91K]
25.07.2022 Faktúry od 11.07.2022 do 20.07.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.29K]
24.06.2022 Investičné faktúry od 11.06.2022 do 20.06.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
05.08.2022 Faktúry od 21.07.2022 do 31.07.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
12.08.2022 Faktúry od 01.08.2022 do 10.08.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
24.08.2022 Faktúry od 11.08.2022 do 20.08.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
05.09.2022 Faktúry od 21.08.2022 do 31.08.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
14.09.2022 Faktúry od 01.09.2022 do 10.09.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
23.09.2022 Faktúry od 11.09.2022 do 20.09.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
02.10.2022 Faktúry od 21.09.2022 do 30.09.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.75K]
24.07.2022 Investičné faktúry od 11.07.2022 do 20.07.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
04.09.2022 Investičné faktúry od 21.08.2022 do 31.08.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.05K]
16.10.2022 Investičné faktúry od 01.10.2022 do 10.10.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
02.10.2022 Investičné faktúry od 21.09.2022 do 30.09.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.83K]
10.11.2022 Investičné faktúry od 11.10.2022 do 31.10.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [364.99K]
12.12.2022 Investičné faktúry od 01.12.2022 do 10.12.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.05K]
16.10.2022 Faktúry od 01.10.2022 do 10.10.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.68K]
27.10.2022 Faktúry od 11.10.2022 do 20.10.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.67K]
08.11.2022 Faktúry od 21.10.2022 do 31.10.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [364.99K]
17.11.2022 Faktúry od 01.11.2022 do 10.11.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.70K]
27.11.2022 Faktúry od 11.11.2022 do 20.11.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.70K]
08.12.2022 Faktúry od 21.11.2022 do 30.11.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.78K]
12.12.2022 Faktúry od 01.12.2022 do 10.12.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [373.45K]
14.12.2022 Faktúry od 11.12.2022 do 20.12.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.26K]
05.01.2023 Faktúry od 21.12.2022 do 31.12.2022 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.18K]
05.01.2023 Investičné faktúry od 21.12.2022 do 31.12.2022 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.04K]
16.01.2023 Faktúry od 01.01.2023 do 10.01.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.44K]
23.01.2023 Faktúry od 11.01.2023 do 20.01.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
06.02.2023 Faktúry od 21.01.2023 do 31.01.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.84K]
15.02.2023 Faktúry od 01.02.2023 do 10.02.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.24K]
24.02.2023 Faktúry od 11.02.2023 do 20.02.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.08K]
07.03.2023 Faktúry od 21.02.2023 do 28.02.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.73K]
16.03.2023 Faktúry od 01.03.2023 do 10.03.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.90K]
27.03.2023 Faktúry od 11.03.2023 do 20.03.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.95K]
10.04.2023 Faktúry od 21.03.2023 do 31.03.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.79K]
11.04.2023 Faktúry od 01.04.2023 do 10.04.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.07K]
28.04.2023 Faktúry od 11.04.2023 do 20.04.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.24K]
08.05.2023 Faktúry od 21.04.2023 do 30.04.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.78K]
16.05.2023 Faktúry od 01.05.2023 do 10.05.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.89K]
26.05.2023 Faktúry od 11.05.2023 do 20.05.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.44K]
04.06.2023 Faktúry od 21.05.2023 do 31.05.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.73K]
14.06.2023 Faktúry od 01.06.2023 do 10.06.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [378.31K]
26.06.2023 Faktúry od 11.06.2023 do 20.06.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.87K]
05.07.2023 Faktúry od 21.06.2023 do 30.06.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.78K]
25.07.2023 Investičné faktúry od 11.07.2023..20.07.2023 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.00K]
14.07.2023 Faktúry od 01.07.2023 do 10.07.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.09K]
27.07.2023 Faktúry od 11.07.2023 do 20.07.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.57K]
04.08.2023 Faktúry od 21.07.2023 do 31.07.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.07K]
17.08.2023 Faktúry od 01.08.2023 do 10.08.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.54K]
25.08.2023 Faktúry od 11.08.2023 do 20.08.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.08K]
06.09.2023 Faktúry od 21.08.2023 do 31.08.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.08K]
15.09.2023 Investičné faktúry od 01.09.2023 do 10.09.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.05K]
25.09.2023 Investičné faktúry od 11.09.2023 do 20.09.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.67K]
18.09.2023 Faktúry od 01.09.2023 do 10.09.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.39K]
29.09.2023 Faktúry od 11.09.2023 do 20.09.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.14K]
09.10.2023 Faktúry od 21.09.2023 do 30.09.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.73K]
16.10.2023 Faktúry od 01.10.2023 do 10.10.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.80K]
31.10.2023 Faktúry od 11.10.2023 do 20.10.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [368.57K]
06.11.2023 Faktúry od 21.10.2023 do 31.10.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.21K]
17.11.2023 Faktúry od 01.11.2023 do 10.11.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [376.33K]
27.11.2023 Faktúry od 11.11.2023 do 20.11.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.08K]
18.12.2023 Faktúry od 01.12.2023 do 10.12.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.36K]
27.12.2023 Faktúry od 11.12.2023 do 20.12.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [0.00B]
08.01.2024 Faktúry od 21.12.2023 do 31.12.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [366.36K]
18.10.2023 Investičné faktúry od 01.10.2023 do 10.10.2023 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.80K]
17.01.2024 Faktúry od 01.1.2024 do 10.1.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [377.42K]
26.01.2024 Faktúry od 10.01.2024 do 20.01.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [369.28K]
09.02.2024 Faktúry od 21.01.2024 do 31.01.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [371.42K]
11.02.2024 Faktúry od 01.02.2024 do 10.02.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.73K]
25.03.2024 Investičné faktúry od 10.03.2024 do 20.03.2024 Investičné faktúry Faktúry stiahnuť [365.06K]
28.02.2024 Faktúry od 11.02.2024 do 20.02.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.05K]
08.03.2024 Faktúry od 21.02.2024 do 29.02.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [367.07K]
17.03.2024 Faktúry od 01.03.2024 do 10.03.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [372.98K]
27.03.2024 Faktúry od 11.03.2024 do 20.03.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [370.16K]
08.04.2024 Faktúry od 21.03.2024 do 31.03.2024 Faktúry Faktúry stiahnuť [365.04K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
10.07.2015 Objednávky JANUÁR - JÚN 2015 Objednávky stiahnuť [0.00B]
01.01.2015 Objednávky 2012-2014 Zoznam objednávok z rokov 2012 ... Objednávky stiahnuť [31.43K]
10.08.2015 Objednávky JÚL 2015 Objednávky stiahnuť [31.15K]
10.09.2015 Objednávky AUGUST 2015 Objednávky stiahnuť [26.03K]
09.10.2015 Objednávky SEPTEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.11.2015 Objednávky OKTÓBER 2015 Objednávky stiahnuť [29.10K]
04.12.2015 Objednávky NOVEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [30.06K]
20.01.2016 Objednávky DECEMBER 2015 Objednávky stiahnuť [22.68K]
25.05.2016 Objednávky JANUÁR - MÁJ Objednávky stiahnuť [0.00B]
14.07.2016 Objednávky od 26.05.2016 do 13.07.2016 Objednávky stiahnuť [24.61K]
21.07.2016 Objednávky od 14.07.2016 do 20.07.2016 Objednávky stiahnuť [21.94K]
29.07.2016 Objednávky od 21.07.2016 do 29.07.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
10.08.2016 Objednávky od 30.07.2016 do 09.08.2016 Objednávky stiahnuť [22.16K]
19.08.2016 Objednávky od 10.08.2016 do 19.08.2016 Objednávky stiahnuť [23.10K]
31.08.2016 Objednávky od 20.08.2016 do 31.08.2016 Objednávky stiahnuť [21.91K]
12.09.2016 Objednávky od 01.09.2016 do 10.09.2016 Objednávky stiahnuť [23.81K]
20.09.2016 Objednávky od 11.09.2016 do 20.09.2016 Objednávky stiahnuť [22.34K]
30.09.2016 Objednávky od 21.09.2016 do 30.09.2016 Objednávky stiahnuť [21.51K]
11.10.2016 Objednávky od 01.10.2016 do 10.10.2016 Objednávky stiahnuť [23.49K]
21.10.2016 Objednávky od 11.10.2016 do 20.10.2016 Objednávky stiahnuť [17.74K]
31.10.2016 Objednávky od 21.10.2016 do 31.10.2016 Objednávky stiahnuť [22.59K]
11.11.2016 Objednávky od 01.11.2016 do 10.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [22.54K]
21.11.2016 Objednávky od 11.11.2016 do 20.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [23.28K]
01.12.2016 Objednávky od 21.11.2016 do 30.11.2016 Objednávky Objednávky stiahnuť [23.05K]
11.12.2016 Objednávky od 01.12.2016 do 10.12.2016 Objednávky stiahnuť [22.70K]
21.12.2016 Objednávky od 11.12.2016 do 20.12.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
31.12.2016 Objednávky od 21.12.2016 do 30.12.2016 Objednávky stiahnuť [17.73K]
11.01.2017 Objednávky od 01.01.2017 do 10.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [154.35K]
22.01.2017 Objednávky od 11.01.2017 do 20.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [88.49K]
01.02.2017 Objednávky od 21.01.2017 do 31.01.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [33.20K]
12.02.2017 Objednávky od 01.02.2017 do 10.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [334.42K]
21.02.2017 Objednávky od 11.02.2017 do 20.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [333.31K]
01.03.2017 Objednávky od 21.02.2017 do 28.02.2017 Obejdnavky Objednávky stiahnuť [332.62K]
12.03.2017 Objednávky od 01.03.2017 do 10.03.2017 Objednávky stiahnuť [48.38K]
21.03.2017 Objednávky od 11.03.2017 do 20.03.2017 Objednávky stiahnuť [102.36K]
02.04.2017 Objednávky od 21.03.2017 do 31.03.2017 Objednávky stiahnuť [44.74K]
11.04.2017 Objednávky od 01.04.2017 do 10.04.2017 Objednávky stiahnuť [90.38K]
20.04.2017 Objednávky od 11.04.2017 do 20.04.2017 Objednávky stiahnuť [334.19K]
30.04.2017 Objednávky od 21.04.2017 do 30.04.2017 Objednávky stiahnuť [333.04K]
10.05.2017 Objednávky od 01.05.2017 do 10.05.2017 Objednávky stiahnuť [334.68K]
11.06.2017 Objednávky od 01.06.2017 do 10.06.2017 Objednávky stiahnuť [335.39K]
21.05.2017 Objednávky od 11.05.2017 do 20.05.2017 Objednávky stiahnuť [0.00B]
01.06.2017 Objednávky od 21.05.2017 do 31.05.2017 Objednávky stiahnuť [332.56K]
21.06.2017 Objednávky od 11.06.2017 do 20.06.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
02.07.2017 Objednávky od 21.06.2017 do 30.06.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.91K]
11.07.2017 Objednávky od 01.07.2017 do 10.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.65K]
20.07.2017 Objednávky od 11.07.2017 do 20.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.20K]
01.08.2017 Objednávky od 21.07.2017 do 31.07.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.08.2017 Objednávky od 01.08.2017 do 10.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.81K]
21.08.2017 Objednávky od 11.08.2017 do 20.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.16K]
31.08.2017 Objednávky od 21.08.2017 do 31.08.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.09.2017 Objednávky od 01.09.2017 do 10.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.19K]
21.09.2017 Objednávky od 11.09.2017 do 20.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.12K]
02.10.2017 Objednávky od 21.09.2017 do 30.09.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
11.10.2017 Objednávky od 01.10.2017 do 10.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.37K]
20.10.2017 Objednávky od 11.10.2017 do 20.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.70K]
31.10.2017 Objednávky od 21.10.2017 do 31.10.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [332.56K]
13.11.2017 Objednávky od 01.11.2017 do 10.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.34K]
21.11.2017 Objednávky od 11.11.2017 do 20.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.11K]
01.12.2017 Objednávky od 21.11.2017 do 30.11.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.87K]
11.12.2017 Objednávky od 01.12.2017 do 10.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.45K]
21.12.2017 Objednávky od 11.12.2017 do 20.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.37K]
02.01.2018 Objednávky od 21.12.2017 do 31.12.2017 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
11.01.2018 Objednávky od 01.01.2018 do 10.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.76K]
22.01.2018 Objednávky od 11.01.2018 do 20.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.62K]
01.02.2018 Objednávky od 21.01.2018 do 31.01.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.10K]
12.02.2018 Objednávky od 01.02.2018 do 10.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.22K]
21.02.2018 Objednávky od 11.02.2018 do 20.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.10K]
28.02.2018 Objednávky od 21.02.2018 do 28.02.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.72K]
12.03.2018 Objednávky od 01.03.2018 do 10.03.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.14K]
21.03.2018 Objednávky od 11.03.2018 do 20.03.2018 Objednávky stiahnuť [334.11K]
03.04.2018 Objednávky od 21.03.2018 do 31.03.2018 Objednávky stiahnuť [333.23K]
11.04.2018 Objednávky od 01.04.2018 do 10.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.20K]
23.04.2018 Objednávky od 11.04.2018 do 20.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.06K]
02.05.2018 Objednávky od 21.04.2018 do 30.04.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.11K]
11.05.2018 Objednávky od 01.05.2018 do 10.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.20K]
21.05.2018 Objednávky od 11.05.2018 do 20.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.94K]
31.05.2018 Objednávky od 21.05.2018 do 31.05.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.15K]
11.06.2018 Objednávky od 01.06.2018 do 10.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [335.25K]
21.06.2018 Objednávky od 11.06.2018 do 20.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.81K]
11.07.2018 Objednávky od 01.07.2018 do 10.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.69K]
20.07.2018 Objednávky od 11.07.2018 do 20.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [334.25K]
02.07.2018 Objednávky od 21.06.2018 do 30.06.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.64K]
31.07.2018 Objednávky od 21.07.2018 do 31.07.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.14K]
10.08.2018 Objednávky od 01.08.2018 do 10.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.13K]
20.08.2018 Objednávky od 11.08.2018 do 20.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [333.09K]
31.08.2018 Objednávky od 21.08.2018 do 31.08.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.06K]
01.10.2018 Objednávky od 21.09.2018 do 31.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.18K]
11.09.2018 Objednávky od 01.09.2018 do 10.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.31K]
21.09.2018 Objednávky od 11.09.2018 do 21.09.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.71K]
12.10.2018 Objednávky od 01.10.2018 do 10.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.75K]
22.10.2018 Objednávky od 11.10.2018 do 20.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.36K]
31.10.2018 Objednávky od 21.10.2018 do 31.10.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.90K]
12.11.2018 Objednávky od 01.11.2018 do 10.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.84K]
21.11.2018 Objednávky od 11.11.2018 do 20.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.59K]
30.11.2018 Objednávky od 21.11.2018 do 30.11.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
11.12.2018 Objednávky od 01.12.2018 do 10.12.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.75K]
21.12.2018 Objednávky od 11.12.2018 do 31.12.2018 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.44K]
11.01.2019 Objednávky od 01.01.2019 do 10.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
21.01.2019 Objednávky od 11.01.2019 do 20.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.26K]
01.02.2019 Objednávky od 21.01.2019 do 31.01.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.29K]
11.02.2019 Objednávky od 01.02.2019 do 10.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.25K]
21.02.2019 Objednávky od 11.02.2019 do 20.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.74K]
01.03.2019 Objednávky od 21.02.2019 do 28.02.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
11.03.2019 Objednávky od 01.03.2019 do 10.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.94K]
21.03.2019 Objednávky od 11.03.2019 do 20.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.78K]
01.04.2019 Objednávky od 21.03.2019 do 31.03.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.66K]
11.04.2019 Objednávky od 01.04.2019 do 10.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.59K]
24.04.2019 Objednávky od 11.04.2019 do 20.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
02.05.2019 Objednávky od 21.04.2019 do 30.04.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.40K]
14.05.2019 Objednávky od 01.05.2019 do 10.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.46K]
21.05.2019 Objednávky od 11.05.2019 do 20.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.84K]
04.06.2019 Objednávky od 21.05.2019 do 31.05.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.48K]
11.06.2019 Objednávky od 01.06.2019 do 10.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.92K]
21.06.2019 Objednávky od 11.06.2019 do 20.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.47K]
01.07.2019 Objednávky od 21.06.2019 do 30.06.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.23K]
11.07.2019 Objednávky od 01.07.2019 do 10.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.63K]
19.07.2019 Objednávky od 11.07.2019 do 19.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
01.08.2019 Objednávky od 20.07.2019 do 31.07.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
21.08.2019 Objednávky od 01.08.2019 do 20.08.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.93K]
02.09.2019 Objednávky od 21.08.2019 do 31.08.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.23K]
11.09.2019 Objednávky od 01.09.2019 do 10.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.36K]
23.09.2019 Objednávky od 11.09.2019 do 20.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.28K]
01.10.2019 Objednávky od 21.09.2019 do 30.09.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.80K]
11.10.2019 Objednávky od 01.10.2019 do 10.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.34K]
21.10.2019 Objednávky od 11.10.2019 do 20.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.42K]
04.11.2019 Objednávky od 21.10.2019 do 31.10.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.99K]
12.11.2019 Objednávky od 01.11.2019 do 10.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.42K]
21.11.2019 Objednávky od 11.11.2019 do 20.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
02.12.2019 Objednávky od 21.11.2019 do 30.11.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.79K]
17.12.2019 Objednávky od 01.12.2019 do 10.12.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [370.10K]
07.01.2020 Objednávky od 11.12.2019 do 31.12.2019 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.10K]
22.01.2020 Objednávky od 01.01.2020 do 20.01.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.37K]
03.02.2020 Objednávky od 21.01.2020 do 31.01.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.66K]
11.02.2020 Objednávky od 01.02.2020 do 10.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.31K]
24.02.2020 Objednávky od 11.02.2020 do 20.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.52K]
02.03.2020 Objednávky od 21.02.2020 do 29.02.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.79K]
12.03.2020 Objednávky od 01.03.2020 do 10.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
20.03.2020 Objednávky od 11.03.2020 do 20.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.67K]
31.03.2020 Objednávky od 21.03.2020 do 31.03.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.65K]
14.04.2020 Objednávky od 01.04.2020 do 10.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.85K]
27.04.2020 Objednávky od 11.04.2020 do 20.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
05.05.2020 Objednávky od 21.04.2020 do 30.04.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.84K]
13.05.2020 Objednávky od 01.05.2020 do 10.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.83K]
22.05.2020 Objednávky od 11.05.2020 do 20.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.15K]
02.06.2020 Objednávky od 21.05.2020 do 31.05.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.12K]
19.06.2020 Objednávky od 01.06.2020 do 10.06.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.49K]
03.07.2020 Objednávky od 11.06.2020 do 30.06.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.78K]
20.07.2020 Objednávky od 01.07.2020 do 20.07.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
04.08.2020 Objednávky od 21.07.2020 do 31.07.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.70K]
24.08.2020 Objednávky od 11.08.2020 do 20.08.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
04.09.2020 Objednávky od 21.08.2020 do 31.08.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.47K]
17.09.2020 Objednávky od 1.09.2020 do 10.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.07K]
22.09.2020 Objednávky od 11.09.2020 do 20.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
01.10.2020 Objednávky od 21.09.2020 do 30.09.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
13.10.2020 Objednávky od 01.10. 2020 do 10.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.60K]
29.10.2020 Objednávky od 11.10. 2020 do 20.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.11.2020 Objednávky od 21.10. 2020 do 31.10.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.82K]
18.11.2020 Objednávky od 01.11.2020 do 10.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.54K]
24.11.2020 Objednávky od 11.11.2020 do 20.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
07.12.2020 Objednávky od 21.11.2020 do 30.11.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [368.14K]
15.12.2020 Objednávky od 01.12.2020 do 10.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.82K]
23.12.2020 Objednávky od 11.12.2020 do 20.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.45K]
11.01.2021 Objednávky od 21.12. 2020 do 31.12.2020 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.46K]
15.01.2021 Objednávky od 01.01.2021 do 10.01.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.71K]
25.01.2021 Objednávky od 11.01.2021 do 20.01.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
05.02.2021 Objednávky od 21.01.2021 do 31.01.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
15.02.2021 Objednávky od 01.02.2021 do 10.02.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.20K]
25.02.2021 Objednávky od 11.02.2021 do 20.02.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
03.03.2021 Objednávky od 21.02.2021 do 28.02.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
16.03.2021 Objednávky od 01.03.2021 do 10.03.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
29.03.2021 Objednávky od 11.03.2021 do 20.03.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
07.04.2021 Objednávky od 21.03. 2021 do 31.03.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
15.04.2021 Objednávky od 01.04. 2021 do 10.04.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
02.05.2021 Objednávky od 11.04. 2021 do 20.04.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
03.05.2021 Objednávky od 21.04. 2021 do 30.04.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
16.05.2021 Objednávky od 01.05.2021 do 10.05.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
25.05.2021 Objednávky od 11.05. 2021 do 20.05.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.46K]
08.06.2021 Objednávky od 21.05. 2021 do 31.05.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
15.06.2021 Objednávky od 01.06.2021 do 10.06.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
25.06.2021 Objednávky od 11.06. 2021 do 20.06.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.07.2021 Objednávky od 21.06. 2021 do 30.06.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
16.07.2021 Objednávky od 01.07.2021 do 10.07.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.81K]
26.07.2021 Objednávky od 11.07.2021 do 20.07.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.46K]
04.08.2021 Objednávky od 21.07.2021 do 31.07.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
15.08.2021 Objednávky od 01.08.2021 do 10.08.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
26.08.2021 Objednávky od 11.08.2021 do 20.08.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.72K]
05.09.2021 Objednávky od 21.08. 2021 do 31.08.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.71K]
16.09.2021 Objednávky od 01.09.2021 do 10.09.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
21.09.2021 Objednávky od 11.09.2021 do 20.09.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
06.10.2021 Objednávky od 21.09.2021 do 30.09.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
14.10.2021 Objednávky od 01.10.2021 do 10.10.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
25.10.2021 Objednávky od 11.10.2021 do 20.10.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.81K]
04.11.2021 Objednávky od 21.10.2021 do 31.10.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.22K]
15.11.2021 Objednávky od 01.11.2021 do 10.11.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.86K]
29.11.2021 Objednávky od 11.11.2021 do 20.11.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.87K]
06.12.2021 Objednávky od 21.11.2021 do 30.11.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.94K]
16.12.2021 Objednávky od 01.12.2021 do 10.12.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
28.12.2021 Objednávky od 11.12.2021 do 20.12.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.37K]
07.01.2022 Objednávky od 21.12.2021 do 31.12.2021 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.46K]
18.01.2022 Objednávky od 01.01.2022 do10.01.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
27.01.2022 Objednávky od 11.01.2022 do20.01.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.67K]
07.02.2022 Objednávky od 21.01.2022 do 31.01.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
20.02.2022 Objednávky od 01.02.2022 do 10.02.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.16K]
28.02.2022 Objednávky od 11.02.2022 do20.02.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.72K]
11.03.2022 Objednávky od 21.02.2022 do 10.03.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.52K]
21.03.2022 Objednávky od 11.03.2022 do 20.03.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.19K]
04.04.2022 Objednávky od 21.03.2022 do 31.03.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.81K]
20.04.2022 Objednávky od 01.04.2022 do 20.04.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.91K]
03.05.2022 Objednávky od 21.04.2022 do 30.04.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.12K]
12.05.2022 Objednávky od 01.05.2022 do 10.05.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
24.05.2022 Objednávky od 11.05. 2022 do 20.05.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
14.06.2022 Objednávky od 21.05.2022 do 10.06.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [0.00B]
24.06.2022 Objednávky od 11.06.2022 do 20.06.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.51K]
04.07.2022 Objednávky od 21.06.2022..30.06.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.84K]
15.07.2022 Objednávky od 01.07.2022..10.07.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.86K]
25.07.2022 Objednávky od 11.07.2022 do 20.07.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.92K]
02.08.2022 Objednávky od 21.07.2022 do 31.07.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.54K]
15.08.2022 Objednávky od 01.08.2022 do 10.08.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.48K]
23.08.2022 Objednávky od 11.08.2022 do 20.08.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.15K]
05.09.2022 Objednávky od 21.08.2022 do 31.08.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [367.64K]
13.09.2022 Objednávky od 01.09.2022 do 10.09.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.08K]
23.09.2022 Objednávky od 11.09.2022 do 20.09.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [365.56K]
10.10.2022 Objednávky od 21.09.2022 do 30.09.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [364.80K]
17.10.2022 Objednávky od 01.10.2022 do 10.10.2022 Objednávky Objednávky stiahnuť [366.83K]