Urbárska spoločnosť Marcinka

Urbárska spoločnosť Marcinka pozemkové spoločenstvo  Jakubova Voľa  - ma v súčasností 265 podielnikov s rôznou výškou podielov. Svoju činnosť obnovila v roku  1994, čím nadviazala na vyše sto ročnú existenciu . Spoločnosť hospodári  na výmere takmer 74 ha, kde takmer 30 ha je les,25 ha TPP, 12 ha orná pôda a zvyšok sú ostatné plochy. Vykonáva všetky lesnícke činnosti od zalesňovania , cez výchovu a ochranu mladých lesných porastov , až po samotnú ťažbu. Práce sa vykonávajú  svojpomocne formou brigád členov, ale  aj nečlenov spoločností, milovníkov prírody, mladých ľudí a pod. Spoločnosť udržuje lesné cesty a chodníky v prejazdnom stave  a v neposlednom rade čistí a upravuje lesné studničky a ich okolie. Svojou činnosťou zabezpečuje palivové drevo prednostne pre vlastných podielnikov a zveľaďuje les pre ďalšie generácie.

 

 

Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019