Dokumenty

Obec Jakubova Voľa zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
18.01.2016 Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 Základné dokumenty stiahnuť [386.12K]
21.01.2016 Vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [343.06K]
15.02.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [409.52K]
20.05.2016 Zverejnenie Zámeru zámeny obecného pozemku a pozemku vo vlastníctve Ing. Martina Pigu Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
01.12.2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na roky 2016 - 2022 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
16.09.2016 Zverejnenie Zámeru zámeny obecných pozemkov a pozemku vo vlastníctve Ing. Kropucha Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
30.11.2016 Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa na 1. polrok 2017 Základné dokumenty stiahnuť [274.58K]
13.12.2016 Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Pečovská Nová Ves Základné dokumenty stiahnuť [1.14M]
16.01.2017 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 1. 2017 Základné dokumenty stiahnuť [83.50K]
16.01.2017 Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 1. 2017 Základné dokumenty stiahnuť [53.70K]
09.02.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Predĺženie termínu ukončenia výstavby Základné dokumenty stiahnuť [699.73K]
10.03.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTIE Predlženie termínu ukončenia stavby Základné dokumenty stiahnuť [892.96K]
02.09.2016 Rozhodnutie Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie SANAS, a.s. Základné dokumenty stiahnuť [1.18M]
17.05.2017 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky materskej školy Základné dokumenty stiahnuť [391.42K]
05.05.2017 Záverečný účet za rok 2016 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
05.05.2017 Najvýznamnejšie udalosti roku 2016 Základné dokumenty stiahnuť [239.07K]
29.06.2017 Predloženie cenovej ponuky - PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci J. Vola Výzva Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
03.11.2017 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Jakubova Voľa 52 Základné dokumenty stiahnuť [391.06K]
17.11.2017 Oznámenie o začatí územného konania EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [836.39K]
21.12.2017 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [528.44K]
02.01.2018 Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja Základné dokumenty stiahnuť [34.32K]
07.05.2018 Výročná správa za rok 2017 Základné dokumenty stiahnuť [172.08K]
17.05.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [6.95M]
16.05.2018 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [390.05K]
17.05.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Oznámenie o začatí územného konania Základné dokumenty stiahnuť [578.46K]
11.06.2018 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jakubova Voľa na roky 2018-2023 Základné dokumenty stiahnuť [834.54K]
26.06.2018 Verejná vyhláška - stavebné konanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Základné dokumenty stiahnuť [1.15M]
28.06.2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Základné dokumenty stiahnuť [157.37K]
27.06.2018 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [398.63K]
11.07.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Rozhodnutie o zastavení konania Základné dokumenty stiahnuť [459.06K]
13.07.2018 Voľby do orgánov samosprávy obce Informácia pre voliča Základné dokumenty stiahnuť [34.48K]
24.07.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE Rekonštrukcia miestnych komunikácií - smer ... Základné dokumenty stiahnuť [3.95M]
03.08.2018 Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Okresné riaditeľstvo HaZZ Základné dokumenty stiahnuť [563.14K]
17.06.2016 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Jakubova Voľa na roky 2016-2022 Základné dokumenty stiahnuť [1.80M]
19.11.2018 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [390.40K]
26.11.2018 Oznámenie o začatí územného konania Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [218.54K]
10.12.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2018 Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
18.12.2018 Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou Základné dokumenty stiahnuť [257.58K]
16.12.2018 ŠTATÚT OBCE JAKUBOVA VOĽA Základné dokumenty stiahnuť [489.00K]
14.01.2019 Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky Základné dokumenty stiahnuť [161.52K]
16.01.2019 VOĽBY PREZIDENTA SR INFORMÁCIA PRE VOLIČA Základné dokumenty stiahnuť [545.19K]
25.01.2019 Rozhodnutie na zmenu územného rozhodnutia Eurovelo 11 v regióne ZOHT ... Základné dokumenty stiahnuť [333.11K]
11.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška - "Optický kábel ... Základné dokumenty stiahnuť [57.56K]
11.02.2019 Oznámenie o začatí územného konania Verejná vyhláška - "Optický kábel ... Základné dokumenty stiahnuť [132.46K]
13.02.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub dreví Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
27.02.2019 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Základné dokumenty stiahnuť [190.26K]
02.07.2018 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 MŠ Materská škola Základné dokumenty stiahnuť [2.38M]
28.02.2019 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [85.93K]
28.02.2019 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [85.96K]
17.04.2019 ZMENY A DOPLNKY č.1 k Územnému plánu obce Jakubova Voľa - podávanie návrhov Podávanie návrhov Základné dokumenty stiahnuť [82.50K]
14.05.2019 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Základné dokumenty stiahnuť [391.15K]
16.05.2019 Verejná vyhláška - optický kábel SITEL Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [1.31M]
16.05.2019 Verejná vyhláška - optický kábel SITEL Územné rozhodnutie - situácia Základné dokumenty stiahnuť [120.50K]
18.06.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [189.11K]
21.08.2019 Požiarny poriadok obce Jakubova Voľa Základné dokumenty Základné dokumenty stiahnuť [11.06M]
28.08.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie o prerušení konania "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [211.75K]
21.10.2019 Verejná vyhláška - výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [888.36K]
12.11.2019 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [395.96K]
30.09.2019 Oznamovanie protispoločenskej činnosti Smernica Obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [2.30M]
29.06.2015 Oznamovanie protispoločenskej činnosti Smernica Obce Jakubova Voľa Základné dokumenty stiahnuť [868.90K]
21.11.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa - IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Základné dokumenty stiahnuť [1.67M]
29.11.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznam pre vlastníkov poľovných pozemkov Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [101.21K]
18.12.2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Jakubova Voľa, školský rok 2018/2019 Hodnotiaca správa MŠ 2018/2019 Základné dokumenty stiahnuť [1.56M]
18.12.2019 Výročná správa za rok 2018 Výročná správa Základné dokumenty stiahnuť [195.22K]
13.02.2020 Prerušenie distribúcie elektriny Pravidelná údržba - VSD Základné dokumenty stiahnuť [81.21K]
06.04.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Usmernenie Základné dokumenty stiahnuť [1.64M]
05.05.2020 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Základné dokumenty stiahnuť [477.68K]
22.06.2020 Oznámenie o strategickom dokumente Plán rozvoja verejných vodovod a ... Základné dokumenty stiahnuť [389.23K]
15.07.2020 VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52 Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
20.07.2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "EUROVELO 11 v regióne ZOHT" Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [818.00K]
10.08.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [541.61K]
29.09.2020 Hodnotiaca správa z MŠ za šk. rok 2019/2020 Hodnotiaca správa Základné dokumenty stiahnuť [5.27M]
14.10.2020 Verejná vyhláška - stavebné povolenie EUROVELO 11 Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [4.70M]
20.06.2017 Predloženie cenovej ponuky - určenie PHZ PD Multispoločenské a kultúrne centrum v obci J. Vola Výzva Základné dokumenty stiahnuť [544.27K]
12.05.2021 Verejná vyhláška - stavebné konanie Verejná vyhláška - stavebné konanie Základné dokumenty stiahnuť [379.16K]
24.06.2021 Verejná vyhláška - stavebné povolenie SMOLKO DÁVID Verejná vyhláška - stavebné povolenie Základné dokumenty stiahnuť [2.19M]
25.11.2021 Verejná vyhláška - stavebné konanie, LiveNET services s.r.o. Verejná vyhláška - stavebné konanie Základné dokumenty stiahnuť [645.44K]
17.01.2022 Hodnotiaca správa z MŠ za šk. rok 2020/2021 Hodnotiaca správa MŠ Základné dokumenty stiahnuť [3.18M]
16.02.2022 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - OPTICKÁ SIEŤ Verejná vyhláška LiveNET Základné dokumenty stiahnuť [5.65M]
17.02.2022 Oznámenie o začatí UK IBV k Rožkovanom voda, kanál, plyn, VO Základné dokumenty stiahnuť [755.35K]
17.02.2022 Oznámenie o začatí UK IBV k Rožkovanom Rekonštrukcia MK Základné dokumenty stiahnuť [932.08K]
22.02.2022 Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
14.04.2022 Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa, IBV k Rožkovanom - voda, kanál, plyn, verejné osvetlenie Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.65M]
14.04.2022 Územné rozhodnutie "Jakubova Voľa, rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom " Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.06M]
19.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - verejné osvetlenie IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [342.61K]
19.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia MK a chodníka IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [916.93K]
02.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [369.46K]
22.06.2022 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Základné dokumenty stiahnuť [867.09K]
27.06.2022 STAVEBNÉ POVOLENIE - rekonštrukcia MK IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [4.88M]
27.06.2022 STAVEBNÉ POVOLENIE - verejné osvetlenie IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [5.40M]
01.07.2022 VYHLÁSENIR VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU RIADITEĽ MŠ Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [622.29K]
21.07.2022 Územné rozhodnutie "Most cez vodný potok Kohút" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.55M]
17.08.2022 Oznámenie o vstupe na pozemok - verejná vyhláška Východoslovenská distribúčna, a.s. Základné dokumenty stiahnuť [107.29K]
07.11.2022 Oznámenie vo veci stavby "Lipany, Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa - úprava VN vedení VSD, a. s. - Verejná ... Základné dokumenty stiahnuť [676.74K]
22.11.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Jakubova Voľa , rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [793.92K]
22.12.2022 Kolaudačné rozhodnutie "Jakubova Voľa , rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
22.12.2022 Kolaudačné rozhodnutie "Jakubova Voľa, rekonštrukcia MK a chodníka pre IBV k Rožkovanom" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.22M]
28.12.2022 Správa o výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Jakubova Voľa šk. rok 2021/2022 Hodnotiaca správa Základné dokumenty stiahnuť [4.27M]
16.06.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania "Most cez vodný tok Kohút" Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
19.06.2023 Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [0.00B]
20.07.2023 Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa MATERSKEJ ŠKOLY Výberové konanie Základné dokumenty stiahnuť [396.69K]
28.07.2023 Stavebné povolenie "Most cez vodný tok Kohút" - Ing. František Rimský Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [4.46M]
08.09.2023 Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [579.94K]
08.09.2023 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK Správa o hodnotení strategického dokumentu Základné dokumenty stiahnuť [586.66K]
25.09.2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [653.97K]
04.10.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [1.52M]
25.10.2023 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Oznámenie Základné dokumenty stiahnuť [1.07M]
26.10.2023 Kolaudačné rozhodnutie - EUROVELO 11 Verejná vyhláška Základné dokumenty stiahnuť [2.47M]
20.12.2023 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2024 Plán kontrolnej činnosti Základné dokumenty stiahnuť [265.18K]
21.02.2024 Správa o vykonanej kontrole Prevod nehnuteľného majetku obce v ... Základné dokumenty stiahnuť [99.55K]
04.03.2024 Hodnotenie aktualizačného vzdelávania v roku 2024 Aktualizačné vzdelávanie Základné dokumenty stiahnuť [250.74K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019